Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


LiPlaCis avancerar - 2016-06-02

Oncology Venture rapporterar att en första patient med metastaserad bröstcancer har behandlats i den utökade delen av fas I-studien med LiPlaCis som syftar till ett preliminärt proof of concept. Tolv till 15 patienter ska undersökas med avseende på säkerhet och effekt. Oncology Venture är därmed snabbt ur startblocken med en studie som lär bli en mycket betydelsefull värdemätare för såväl bolaget som för Drug Response Predictor (DRP)-metoden. Som grädde på moset blev företrädesemissionen övertecknad och Oncology Venture tillförs 20,7 MSEK före emissionskostnader vilket bör minska den bedömda finansiella risken.  

 

LiPlaCisstudien en spännande värdemätare

Det är glädjande att LiPlaCisstudien avancerar i ett högt tempo och att en rekommenderad dos (75 mg) har fastställts. Studien ska pågå i omkring tolv månader men VD Peter Buhl antyder under en presentation på Sedermeradagen att en möjlig lämplig tidpunkt för delrapportering är efter halva studien/åtta patienter.

 

De patienter som ingår i studien plockas från en väl avgränsad grupp, omkring tio procent, som anses ha allra bäst förutsättningar att svara på behandling baserat på den genscreening, DRP, som Oncology Venture använder sig av. Det handlar om svårbehandlade patienter, men Oncology Venture förväntar sig med denna filtrerade och fokuserade studie en god klinisk respons. Det vill säga klart högre än vad jämförbara etablerade behandlingar visat (om än i större och kontrollerade studier). Oncology Venture själva lyfter bland annat fram läkemedlet Halaven med en tumörrespons på 12 % som måttstock. Om så blir fallet lär resultaten, som alltså verkar kunna väntas om 6-12 månader, kunna få ett varmt mottagande av aktiemarknaden.  De andra projekten i portföljen erbjuder enligt Smallcap förmodligen en större hävstång sett till ett aktieägarvärde (se dock brasklapp nedan), men LiPlaCis har ett stort nyhetsvärde med tanke på att det av allt att döma blir det tidigaste med att kunna rapportera kliniska resultat.  

 

Är APO010 en ”Dark Horse” eller bara lovande bänkvärmare?

Under Sedermeradagen fick även Peter Buhl en fråga vilket som var det minst värdefulla projektet i portföljen och svarade då efter viss tvekan APO010. Vi tror inte att svaret ska tas för bokstavligt och Buhl kallar samtidigt APO010 för bolagets ”Dark Horse”, men denna inbördes ranking  i ”laguppställningen” skiljer sig i så fall ifrån vår syn. Det är visserligen det kliniskt minst utvecklade projektet och adresserar en i antal patienter räknat ganska liten marknad, som dock värdemässigt är desto mer betydande.  Detta understryks också av de stora licensaffärer som gjorts inom hematologisk cancer. Vi står tills vidare kvar med vår syn på APO010 men svaret förbryllar oss något.

 

Positiva besked sätter ljuset på låg värdering

LiPlaCisnyheten, tillsammans med beskedet om den framgångsrikt genomförda företrädesemissionen, innebär dock sammantaget att två viktiga pusselbitar fallit på plats de senaste dagarna. Detta kombinerat med en låg värdering i förhållande till andra cancerforskningsbolag i motsvarande klinisk fas talar för en fortsatt uppvärdering. 


Tidigare kommentarer
LiPlaCis avancerar 2016-06-02
LiPlaCis i fokus 2016-05-16
Företrädesemission 2016-04-08
Rapport 4 kv. 2015 2016-02-22