Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Teckning av optioner - 2016-10-18

Cantargia rapporterade igår att ledning och styrelse tecknat samtliga aktier som de genom teckningsoptioner hade rätt att teckna och tillsammans kommer de att teckna aktier för ca 1 MSEK. Dessutom har även tre av de största ägarna tecknat optioner för ca 6 MSEK och det intressanta med det ur ett förtroendeperspektiv är att Sunstone, som tecknar för 3 MSEK, såvitt Smallcap kunnat utröna inte borde ha optioner i den utsträckningen och därmed måste införskaffat dessa i marknaden eller på annat sätt. Sunstone är en vencap-fond som sannolikt dagligen får erbjudande om att investera i olika bolag och att de då väljer att via optioner kliva in tyngre i Cantargia är ett rejält plus på förtroendekapitalet då de har bättre förutsättningar och kunskaper än snittinvesteraren att avgöra kvalitén på bolaget.

 

I förra veckan rapporterades även att en tysk aktör motsatt sig Cantargias erhållna europapatent på solida tumörer. Det är svårt att avgöra relevansen av en sådan invändning ur meddelandet som skickades ut. Det handlar så vitt vi förstår inte om att Cantargia skulle kunna stängas ute från att använda IL1RAP som målmolekyl utan att tyskarna inte tycker att Cantargia ska få vara ensamma om den. Så oavsett utfall på en sådan process kan Cantargia använda sin antikropp CAN04 fritt.

Invändningar av detta slag är inte ovanligt och det kan handla om ett företag som har en idé om behandling via IL1RAP och istället för att betala royalties försöker de få patentet ogiltigförklarat eller smalare. Bolaget hävdar dock att de har ett bra skydd och Smallcap skulle sätta sina pengar på att patentet står såsom givet när processen, som kan ta flera år, är färdig.


Tidigare kommentarer