Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Börsen har sedan 1900 avkastat i genomsnitt 11 % nominellt per år, men väldigt få år är avkastningen runt 11 % - spridningen i utfallen är m a o stor.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Dubbel nytta halva priset - 2015-12-03

Cancerläkemedel med flera verkningsmekanismer

- Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt

- CAN04s verkningsmekanismer har stöd i egna prekliniska studier och oberoende extern forskning

- IL1RAP-molekylen, målet för Cantargias behandling, återfinns i de flesta cancerformer vilket ger en mycket stor behandlingspotential även utöver fokusområdena lungcancer, pankreascancer och AML.

 

Glödhet marknad för immunonkologi

- Immunonkologi spås omsätta över 30 000 MUSD inom ett par år

- En betydande del av de licensaffärer som träffades i biotechindustrin under 2014 rörde immunonkologi

- Cantargia utgör en i vårt tycke mycket intressant, om än tidig, möjlighet att investera i detta område

 

Låg värdering och tydliga planer

- Vi ser ett motiverat värde efter utspädning på 16,6 SEK per aktie i dag, baserat på riskjusterat forskningsvärde, och en betydande potential därutöver i takt med att kliniska milstolpar nås.

- Cantargia värderas tydligt lägre än motsvarande mindre cancerforskningsbolag

- Utestående teckningsoptioner kan finansiera kliniska studier t o m indikation på klinisk aktivitet i fas IIa.

 

Cantargia utvecklar en lovande behandling inom ett av de hetaste områdena inom läkemedelsutveckling för närvarande. Trots det är bolaget ännu i stort sett förbisett på aktiemarknaden. En tydligare strategi med ett uttalat fokus på behandling av solida tumörer och en nedräkning till start av kliniska studier i människa nästa år bör råda bot på den saken bedömer Smallcap.


Tidigare analyser