Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Sommaren 1992 gick George Soros kort GBP. Positionen var värd ca 10 miljarder USD. Traden slutade med att pundet kollapsade, Storbritannien fick lämna EMU och Soros tjänade ca 1 miljard USD.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nyemission och nya satsningar - 2016-03-16

I kölvattnet av gårdagens rapport från den inledande delen av den kliniska studien på FOL-005 aviserar Follicum att bolaget vill ta in 30 MSEK från aktieägarna. Emissionen görs till en kurs på 5 kr och innebär en utspädning på 37 % för den aktieägare som inte tecknar. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 38 % och garantiteckningar om 32 % av emissionsbeloppet.

 

Vi har som vi tidigare skrivit i analyser och kommentarer sett ett behov av kapitalisering under detta år och har i viss mån tagit höjd för detta i vår värdering.  Follicum gör en satsning på att ta fram en formulering för topikal adminstration (t ex kräm eller skum) av FOL-005 vilket även kommer att kräva säkerhetsstudier. Emissionen är dock större än Smallcap räknat med vilket å ena sidan skänker trovärdighet åt satsningen, å andra sidan innebär en större utspädning än vi tidigare räknat med.  Satsningen på en ny formulering är också potentiellt värdebyggande men påverkar sannolikt även tidplanen för såväl kliniska studier som en eventuell utlicensiering. Smallcap sätter motiverat värde under översyn och avser återkomma med en ny bedömning inom kort. 


Tidigare kommentarer