Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Grönt ljus för kliniska studier - 2015-12-17

Follicum meddelar att de erhållit det tyska läkemedelverkets och den etiska kommitténs godkännande att starta sin kliniska fas I/IIa-studie med FOL-005. Det är en väntad men betydelsefull milstolpe och en signal om att resan nu startar på allvar för Follicum.

 

Meddelandet innebär att bolaget fortsätter hålla sin tidsplan. Studien utförs på 30 försökspersoner och målsättningen är att den ska vara såväl slutförd som rapporterad under 2016. Huvudsyftet är att undersöka säkerhet och tolererbarhet men även effektparametrar ska studeras. Det senare ger som vi tidigare skrivit en stor hävstång i aktieägarvärdet från den kliniska utvecklingen de närmaste 12-18 månaderna. Den prekliniska forskningen tyder tydligt på hårväxthämmande effekt med FOL-005 vilket talar för att det är det mest väntade utfallet om indikation på effekt kan påvisas.

 

Vi känner inte till detaljerna i studiens upplägg ännu men den är så vitt vi förstår uppdelad som en inledande mindre del med singeldosbehandling och därefter en större avslutande del med upprepad behandling. Sannolikt kommer Follicum under resans gång att kunna publicera en delrapport om säkerhetsutfallet från singeldossteget. Baserat på den prekliniska toxstudien borde detta utgöra lågt hängande frukt och inte innebära något hinder. Detta kombinerat med en ganska låg värdering talar enligt Smallcap för en fördelaktig balans mellan potential och risk i aktien under fas I/IIa-studiens första del.


Tidigare kommentarer