Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Sommaren 1992 gick George Soros kort GBP. Positionen var värd ca 10 miljarder USD. Traden slutade med att pundet kollapsade, Storbritannien fick lämna EMU och Soros tjänade ca 1 miljard USD.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Uppdatering pga. företrädesemission - 2016-03-24

Som tidigare meddelats genomför Follicum en nyemission i första hand för att finansiera en ny formulering av FOL-005 för att användas topikalt i stället för att injiceras.

 

Tidigare har bolagets plan, så som Smallcap har fått intrycket, varit att få ett preliminärt ”Proof of concept” på den enklare formuleringen för att därefter söka utlicensiering. Även om vi förstår logiken bakom omprioriteringen att redan nu ta fram en mer användarvänlig formulering, och därmed förbättra de kommersiella förutsättningarna på längre sikt, innebär det att Follicum i viss mån går tillbaka till ritbordet.  Om utvecklingen går enligt plan kan en fas II-studie med den nya beredningen inledas 2017 enligt bolaget. Även om ledningen uppger att de parallellt med utvecklingsarbetet fortsätter att verka för att relativt snabbt hitta en partner är det enligt Smallcap knappast troligt med en utlicensiering innan vi har effektdata från denna studie, åtminstone inte om syftet är att nå ett avtal på affärsmässigt attraktiva villkor.

 

En större emission till lägre kurs än väntat och även till lägre kurs än i de senaste emissionerna ger mer utspädning än vad vi tidigare räknat med. Att utvecklingen av den nya formuleringen sker parallellt med den pågående kliniska studien sparar potentiellt tid men det finns även utvecklingsrelaterade risker i detta arbete. En fas II i egen regi kommer också troligen behöva ny finansiering under nästa år. Den stora möjliga triggern är förstås om en tydlig indikation på (hårväxthämmande) effekt kan observeras i pågående klinisk studie i Tyskland, där resultat väntas mot slutet av detta år.  En viktig signal är som alltid hur insynspersoner väljer att teckna i emissionen och teckningsförbindelser motsvarande 38 % tyder på ett högt deltagande, mer information väntas när prospektet läggs fram. 


Vi beräknar ett nytt motiverat riskjusterat projektvärde på 8 SEK (se ovan), vilket är en nedjustering jämfört med vår preliminära bedömning direkt efter att rapporten från inledande säkerhetsstudie på människa kommunicerats. Förklaringen är som vi beskrivit ovan att vi nu räknar med högre kostnader och större utspädning i aktieägarvärde per aktie, och dessutom innebär en ny formulering att ny utvecklingsrisk tillkommer, framför allt då vi  ännu inte vet om en topikal beredning kan förväntas ha samma verkan som en injicering. Vår värderingsmodell indikerar dock alltså trots detta potential för aktien, om än lägre än tidigare. En uppdatering av hur jämförelseobjekt värderas (se vår analys från oktober 2015 för urval) indikerar också i stort sett oförändrat motiverat forskningsvärde på 129 MSEK. Justerat för utspädning från föreslagen företrädesemission och emissionslikvid motsvarar det ett aktieägarvärde på 8,1 SEK per aktie. 


Tidigare kommentarer