Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Sommaren 1992 gick George Soros kort GBP. Positionen var värd ca 10 miljarder USD. Traden slutade med att pundet kollapsade, Storbritannien fick lämna EMU och Soros tjänade ca 1 miljard USD.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 1 kv. 2016 - 2016-05-11

Saniona meddelar att man deltar i bildandet av det nya forskningsbolaget Initiator Pharma där Saniona skjuter till tre prekliniska program av substanser mot en andel på 60 %. Saniona avser att dela ut innehavet till aktieägarna inför en planerad listning på Aktietorget. Sanionas delårsrapport släpptes även under gårdagen och upfrontbetalningar medförde att Saniona kunde redovisa ett positivt kassaflöde under 1 kv. .

 

Sowing the seeds of love

Initiator Pharma kommer att fokusera på läkemedelsbehandling av erektil dysfunktion, en marknad som domineras av s.k. PDE5-hämmare som Viagra och Cialis. Enligt Initiators uppgifter är 30-40 % av alla drabbade emellertid resistenta mot denna klass och dessa utgör troligen Initiators målgrupp i första hand. Vi vet inte exakt vilken verkningsmekanism Initiator arbetar med, dock uppges att Saniona skjuter till tre program med monoaminoåterupptagshämmare, en läkemedelskategori som t ex används som antidepressiva medel och/eller kan verka centralstimulerande. Det är känt att monoaminoåterupptagshämmare kan påverka sexuell funktion vilket talar för att de utgör ett intressant spår. Dessa program var tidigare okända för oss och utgör alltså oväntad ”grädde på moset” utöver de värden vi redan ser i portföljen.

 

Viagra, Cialis och Levitra omsatte under 2015 tillsammans 4276 MUSD.  Det understryker en stor marknadspotential för erektionsproblemsbehandlingar även om konkurrensen och prispressen kommer att öka i takt med att patenten för storsäljarna Viagra och Cialis löper ut de närmaste åren. Vi avser återkomma med en värderingsansats vad gäller Initiator. Svenska Karessa Pharma, listat på First North, utvecklar i likhet med Initiator behandlingar mot erektil dysfunktion och har ett börsvärde på 155 MSEK och ett forskningsvärde rensat för kassan på omkring 100 MSEK. Karessa arbetar emellertid med att förbättra leveransen hos redan etablerade PDE5-hämmare och det bidrar till att riskprofilen ser annorlunda ut och kan tala för att värdet på Initiator kommer att hamna lägre, åtminstone inledningsvis. Inte desto mindre blir Initiator Pharma en spännande utdelning/avknoppning att se fram emot och en välkommen och oväntad gest från Sanionas styrelse till aktieägarna.

 

Positivt kassaflöde under 1 kv. pga. upfrontbetalningar

Saniona avlade även rapport för första kvartalet och såväl intäkter som kostnader steg tydligt som en följd av upfrontbetalning från Medix å ena sidan och ökade projektkostnader för Tesomet, AN363 och AN346 å andra sidan. Sammantaget hade Saniona ett positivt kassaflöde på ca 2 MSEK under perioden och kassan ökade till ca 49 MSEK per den 31 mars. Upfrontbetalningarna är relativt modesta men utgör samtidigt en icke obetydlig finansieringskälla. Det finns en rimligt god chans till mer intäkter den vägen kanske redan innevarande år då Saniona har ett flertal utlicensieringskandidater i portföljen.  


Tidigare kommentarer