Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nytt samarbets- och licensavtal - 2016-01-20

Saniona sluter ett nytt externt samarbete, inom neurologiska sjukdomar. Samarbetet rör ett prekliniskt projekt som inte nämnts tidigare. Förutom möjliga ersättningar på 30 MUSD plus royalties är avtalet ett viktigt kvitto på Sanionas expertis och förmåga att knyta samarbeten på området.

 

Saniona meddelar att man tecknat ett forsknings- och utvecklingsavtal med Proximagen, ett dotterbolag till det amerikanska läkemedelsbolaget Upsher-Smith, rörande ett prekliniskt projekt inom en inte angiven indikation inom neurologiska sjukdomar. Avtalet kan ge upp till 30 MUSD i milstolpsersättningar varav 1,1 MUSD upfront samt royalties. Projektet i fråga var tidigare okänt för oss och understryker förmågan att skapa värde ur den breda forskningsportföljen. Avtalsvillkoren återspeglar att det handlar om ett projekt i tidig fas. Det skulle inte förvåna oss om Saniona kan träffa fler avtal under året, givet den breda portföljen av projekt i såväl preklinisk fas som klinisk fas (där Saniona med partners ligger i startgroparna för fas II avseende såväl Tesomet som NS2359).

 

Vi vet som sagt ännu inte vilken indikation projektet handlar om. Vi uppskattar dock en genomsnittlig försäljning för ett ”neurologiläkemedel” till omkring 1000 MUSD baserat på de 20 största läkemedlen inom Alzheimer och MS 2014.  Vi antar 5 % sannolikhet till lansering. Nivån på royalties är okänd men uppges stiga i takt med försäljningen.  Vi antar 7,5 % royaltyandel och kombinerat med övriga antaganden motsvarar det ett riskjusterat värde på knappt 40 MSEK i vår modell. Preliminärt höjer följaktligen dagens besked det motiverade aktieägarvärdet för Saniona till 62,4 SEK (från 60,5) per aktie. 


Tidigare kommentarer