Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 3 kv. 2015 - 2015-11-23

Sanionas delårsrapport innehåller ingen egentlig ny information specifikt om utvecklingen i projektportföljen. Vi blickar i det avseendet fram emot ett vad som ser ut att bli ett spännande 2016, framför allt då Tesomet (T2D), och eventuellt även NS2359 (kokainberoende), förväntas gå in i kliniska fas 2-studier.  Vi väntar även på utvärdering av observationer från toxikologiska studier i råtta för AN363 (neuropatisk smärta) och huruvida projektet därefter kan gå vidare. Även utsikterna till nya prekliniska samarbetsavtal borde vara rimligt goda givet den breda forskningsportföljen även om tidsperspektivet är svårt att förutspå.

 

Finansiellt sett påverkade lägre intäkter från externa samarbeten jämfört med föregående perioder kassaflödet. Saniona redovisar även högre kostnader och investeringar relaterade till den prekliniska utvecklingen avseende AN363 (neuropatisk smärta) och AN346 (autoimmuna sjukdomar), och förberedelser inför kliniska studier för Tesomet. Den största delen av intäkterna i 3 kv. kom sannolikt från Ataxisamarbetet med Ataxion. För Saniona är dock själva utvecklingen i projektet mer värdedrivande än intäkterna i sig (eftersom man äger 14 % av Ataxion) och nyligen förlängdes samarbetet som syftar att ta fram en läkemedelskandidat med ytterligare tre månader vilket tyder på att det börjar ”brännas”. Sammantaget var kassaåtgången drygt 10 MSEK under kvartalet och likvida medel var drygt 12 MSEK vid tredje kvartalets utgång.  Saniona har som bekant genomfört en större företrädesemission som tillfört knappt 44 MSEK efter den avrapporterade perioden . Det mesta av det krutet ska läggas på fas IIa-studier för Tesomet.

 

Tidigare i veckan meddelade Saniona att man samarbetar med Oncology Venture och Köpenhamns universitet om att utveckla en cellinje där tumörceller gjorts resistenta mot vissa cancerbehandlingar. Detta i syfte att i prekliniska undersökningar mer effektivt kunna testa nya behandlingar för patienter som exempelvis blivit resistenta mot kemoterapi. Sanionas forskargrupp har tidigare arbetat med utvecklingen av cancerbehandlingar i Neurosearchs regi och Saniona har egna substanser som kommer att testas i dessa cellinjer.  Det är dock för tidigt att bedöma Sanionas möjligheter inom onkologi och vi räknar med att bolaget under den överskådliga framtiden har händerna fulla med indikationer inom CNS-, metaboliska och autoimmuna sjukdomar. Beskedet understryker dock att Saniona har många strängar på sin lyra och en god förmåga att knyta intressanta samarbeten. 


Tidigare kommentarer