Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nyemission genomförd - 2015-10-15

Saniona meddelar utfallet i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Bolaget tillförs 43,5 MSEK efter emissionskostnader. Även om teckningsgraden inte blev särskilt hög ger kapitaliseringen en god grund för fortsatt utveckling och i synnerhet för planen att ta Tesomet in i fas IIa under första halvåret 2016.

 

Sanionas nyemission tecknades till drygt 44 % vilket innebär att emissiongaranter får fylla upp till den garanterade nivån på 80 %.  Att emissionen inte blev fulltecknad får ses mot bakgrund av ett något blandat nyhetsflöde den senaste tiden vilket tillsammans med allmän marknadsturbulens medfört att aktien handlats under emissionskurs under en period. Emissionen var dessutom stor med Aktietorgets mått mätt. En stor del av emissionen hamnade som sagt i garanternas knä och då det finns exempel på namn i garantikonsortiet som tidigare visat sig ha en kort placeringshorisont kan det medföra ett visst överhäng av aktier på kort sikt.

 

Med detta sagt så är det ibland befogat med ett mått av opportunism för att finansiera forskningsbolag som vill utvecklas snabbt och det är en klar fördel att kassan nu har förstärkts påtagligt på kort tid. Vi ser en parallell i den emission som WntResearch genomförde våren 2014, som inte heller blev fulltecknad men som innebar en ordentlig uppkapitalisering och troligen bidrog till den kraftiga uppvärdering som skett därefter. Eventuella försäljningar av aktier som tecknats av garanter kan dessutom ge ett fördelaktigt ingångsläge i Sanionaaktien. Enligt bolaget räcker pengarna till fas IIa-studien för Tesomet och vi tror att Saniona med minst ett projekt aktivt i klinisk fas kan få lättare att genomföra kompletterande finansiering till högre värdering för att driva utvecklingen av andra projekt i portföljen, som t ex AN363. Justerat för lägre utspädning än vad vi tidigare antagit blir summan av riskjusterade diskonterade projektvärden 59,5 SEK per aktie i vår värderingsmodell, exkluderat ”Pfizerprojektet”.  Tidigare kommentarer