Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Insynsköp - 2015-10-09

Retrospektiv analys av Tesofensine bådar gott för diabetesbehandling

Vi lyssnade på en av Sanionas presentationer under den Roadshow som genomförs med anledning av den pågående företrädesemissionen. Fokus i ett faktaspäckat framträdande låg på Tesomet (kombinationsbehandling av Tesofensine och Metoprolol) och dess potential som behandling av typ 2-diabetes. Retrospektiva analyser baserade på data från den fas 2-studie som Neurosearch utförde på Tesofensine presenterades och visade som vi tidigare skrivit om tydliga blodsockersänkande effekter på patienter med förstadiet till diabetes. I denna grupp normaliserades diabetesmarkörerna i genomsnitt efter 24 veckors behandling, och dessa patienter fick alltså värden som normalt uppmäts hos diabetesfria personer. Urvalet var ganska litet (11- 34 patienter beroende på vilken markör som mättes) eftersom det var viktsänkning och inte diabetes som var syftet med studien (i själva verket uteslöts diabetessjuka medvetet från den studien). Inte desto mindre är det mycket intressanta resultat och Sanionas forskare hyser stora förhoppningar om att resultaten ska kunna upprepas eller t o m förbättras i patienter som verkligen har utvecklat typ 2-diabetes, i den kommande fas 2a-studien som planeras att starta första halvåret 2016.

 

Löpande diskussioner med potentiella partners

Bolaget uppgav också att diskussioner om nya samarbeten pågår både vad gäller det tidigare ”Pfizersamarbetet” och AN470 (det tidigare Janssensamarbetet) och även för andra projekt i portföljen. Förhoppningen är att kunna presentera nya samarbeten, licensavtal och/eller spin-outs inom 18 månader. Det finns en lång erfarenhet inom Sanionas organisation av att träffa samarbeten och avtal med Big Pharma och Biotechjättar, såväl under Neurosearchtiden som under Sanionas förhållandevis korta historik (Pfizer och Ataxion), och det är något som höjer trovärdigheten i ett sådant uttalande.  

 

Insynsköp

VD Jörgen Dreijer och CFO Thomas Feldthus har vidare köpt totalt 48 000 BTA-aktier i Saniona. Det är en positiv signal när insynspersoner och storägare ökar sitt innehav under pågående emission, kurs eller säljare känner vi inte till men eftersom ingen flaggning gjorts så rör det sig knappast om någon insynsperson. Aktien har handlats under emissionskurs under en period men repat sig de senaste dagarna. Emissionen backas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 80 % av emissionsbeloppet men ju lägre andel garantiåtaganden som eventuellt behöver utnyttjas desto bättre. Teckningstiden löper ut på måndag 12 oktober. 


Tidigare kommentarer