Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Tesofensine tar stafettpinnen (II) - 2015-09-25

Saniona bekräftar att bolaget som tidigare indikerats kommer att initiera en fas II a studie med en kombinationsbehandling av Tesofensine och Metoprolol (Tesomet) för behandling av typ-2-diabetes. Studien planeras kunna starta under första halvåret 2016, vilket vi ser som ett positivt klargörande besked.  

 

Som vi skrev om nyligen har Saniona analyserat data från tidigare kliniska och prekliniska studier vilket lett till mycket intressanta fynd angående Tesofensines möjliga blodsockerhämmande effekt respektive att kombinationsbehandlingen Tesomet potentiellt kan minska eller helt ta bort Tesofensinets biverkning på hjärtfrekvens.

 

Dessa fynd, i kombination med bekräftat USA-patent för Tesomet, bidrar till att det är naturligt att projektet prioriteras och vi får nu ett viktigt klargörande att kliniska prövningar startar under första halvåret (givetvis under förutsättning att myndighetsgodkännande fås). Sedan Tesofensine togs över från Neurosearch för ca ett år sedan har förberedelser för kliniska studier pågått och kontakter med klinisk expertis och key opinion leaders inom det metaboliska området har knutits och beskedet är en välkommen signal. Börshistorien visar att när forskningsbolag tar steget in i klinisk fas är det ofta en stark kurskatalysator.  Vi förväntar oss mer information om ansökan och studiens upplägg i takt med att vi närmar oss planerad studiestart. 


Tidigare kommentarer