Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Pfizersamarbete avslutas - 2015-09-17

Saniona meddelar att samarbetet med Pfizer avslutas. Det är ett visst bakslag som innebär ett kortsiktigt intäktsbortfall men det har begränsad påverkan på vår värdering.  Saniona behåller rättigheterna och är fria att träffa nya samarbetsavtal för projektet.

 

Saniona meddelar att samarbetet med Pfizer har avslutats. Vilken indikation projektet har handlat om har ännu inte avslöjats. Detta i kombination med att samarbetet har träffats i preklinisk fas (och därför tlll modesta ersättningsvillkor) har gjort att vi tidigare har åsatt Pfizersamarbetet ett ganska begränsat värde, motsvarande ca 5-6 % av den totala riskjusterade projektvärdet i Saniona. Vi kan bara spekulera i den verkliga bakgrunden till att Pfizer drar sig ur men Saniona antyder att omstruktureringar i läkemedelsjättens organisation lett till omprioriteringar.

 

På kort sikt går Saniona miste om utvecklingsmässiga milstolpsersättningar som gett ett kassaflöde på ca 1,5 MUSD i årstakt 2014/15 och som hade förväntats kunna stiga i takt med att projektet närmar sig kliniska studier. Bolaget uppger att förväntade intäkter på 6 MSEK  under andra halvåret 2015 uteblir. Uppsägningen innebar också en viss prestigeförlust. Mycket tid och pengar har dock redan investerats och Saniona uppger att betydande framsteg har gjorts i det prekliniska arbetet. Vi gissar att mer information kring vilka neurologiska sjukdomar projektet rör kan släppas inom kort och därmed kan en extern värdering underlättas. Det är hur som helst uppenbart orimligt att helt avskriva projektet och det är inte säkert att det riskjusterade värdet alls sjunker i vår modell, beroende på vilken information som framkommer. Sannolikheten att hitta en ny samarbetspartner är än så länge svårbedömd då vi vet för lite om projektet i dagsläget. Saniona uppger dock att ”de uppnådda prekliniska proof of principle i kombination med möjligheten att identifiera en ny utvecklingskandidat förväntas skapa betydande intresse hos potentiella partner.”

 

Tidpunkten är olycklig mot bakgrund av att Saniona nyligen aviserat en större företrädesemission men det ligger utanför bolagets kontroll. 80 % av emissionen är dock säkerställd genom garanter och teckningsförbindelser och bakslaget är knappast av den kalibern att emissionen hotas enligt Smallcaps bedömning. Ett viktigt syfte med emissionen är att driva bolagets interna projekt in i klinik (varav Tesofensine i fas 2 och AN363 i fas I) och vi tror att fokus kommer att riktas mot dessa milstolpar inom kort. Som bekant har Saniona en portfölj bestående av ett 15-tal interna och externa projekt vilket ger ett visst skyddsnät om något skulle falla bort. Det är dock som sagt enligt Smallcaps bedömning alldeles för tidigt att räkna bort detta projekt och det understryker att den skarpa negativa kursreaktionen är klart överdriven.  


Tidigare kommentarer