Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Sommaren 1992 gick George Soros kort GBP. Positionen var värd ca 10 miljarder USD. Traden slutade med att pundet kollapsade, Storbritannien fick lämna EMU och Soros tjänade ca 1 miljard USD.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 2 kv. 2015 - 2015-08-31

Saniona genomför en företrädesemission på knappt 61 MSEK före emissionskostnader. Fyra gamla aktier ger rätt att teckna en ny för kurs 14 SEK. Vi är visserligen något överraskade av emissionens tidpunkt och storlek men den tyder på ett gott självförtroende. Överraskningseffekten kanske även förklarar den i våra ögon överdrivet sura kursreaktionen men vi bedömer att denna proaktiva finansiering ger bolaget starka fortsättningar.  Även aktien borde få ett bra läge när väl aktiemarknadens initiala ryggmärgsreaktion bedarrat.

 

Större delen, 80 % av emissionsvolymen, är säkerställd genom teckningsförbindelser (27 %) och emissionsgarantier (53 %). En hög andel teckningsförbindelser är en viktig signal, även om vi troligen får avvakta emissionsprospektet för information hur insynspersoner agerar. Syftet med emissionen är ”att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt finansiera kliniska studier… Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående nyemissionen avses investeras i tillverkning, prekliniska och kliniska studier för att ytterligare utveckla Sanionas läkemedelsprogram. “Specifikt vilka projekt det rör sig om uppges inte men en föga kvalificerad gissning är att det i första hand handlar om AN363 (behandling av neuropatisk smärta) och Tesofensine (mot fetma och/eller typ-2 diabetes) eftersom de är de interna projekt som bolaget sedan länge flaggat för kommer att prioriteras.

 

AN363 mot kliniska studier

Vad gäller AN363 så framkommer ny information i delårsrapporten för andra kvartalet. Toxikologiska studier är genomförda och Saniona inväntar resultat från slutlig analys med sikte på att lämna in en ansökan under fjärde kvartalet om start av kliniska studier i människa. Beskedet att utvecklingen för AN363 i allt väsentligt följer den tidigare angivna tidplanen ser vi som en positiv signal inför emissionen. Åtminstone två större affärer rörande Neuropatisk smärta har ägt rum hittills i år; Biogens köp av Convergence för upp till 675 MUSD och Novartis köp av Spinifex för upp till 700 MUSD och dessa exempel understryker det stora potentiella värdet i projektet.

 

Oväntat offensiv nyemission överraskar men stärker positionen

I övrigt såg delårsrapporten ut ungefär som vi hade förväntat oss. Bolaget hade 23 MSEK i kassan och spenderade 6,4 MSEK det gångna kvartalet. Kapitalbehovet är alltså inte akut utan vi bedömer att emissionen har en offensiv inriktning. Med detta sagt så är tidpunkten och storleken på nyemissionen något överraskande för oss. Uppenbarligen vill dock styrelsen agera proaktivt och ha rejäl finansiering på plats i god tid inför kommande kliniska studier.  Ett alternativ väg hade möjligen varit att invänta potentiella milstolpesersättningar från de externa samarbetena för att minska kapitalbehovet men dessa är i praktiken svåra att förutse. Smallcap tycker sammantaget att emissionen görs till en attraktiv värdering och de aktieägare som eventuellt inte utnyttjar sin rätt att teckna får en utspädning på 20 %. En annan fördel är att eventuell osäkerhet kring bolagets finansiering, som ofta tynger värderingen i utvecklingsbolag, lär minska betydligt och även förutsättningarna för att bolaget ska kunna driva sina projekt i en bra takt förbättras påtagligt. Vi anser som vi tidigare skrivit att Sanionas projektportfölj är kraftigt undervärderad på Aktietorget i dagsläget. Allt annat lika motsvarar utspädningen i emissionen att vårt riskjusterade motiverade värde sjunker från omkring 70 SEK till ca 58 SEK per aktie. 


Tidigare kommentarer