Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Uppdatering med anledning av nyemission - 2016-04-20

Inledande toxresultat för GT-002 bådar gott

Gabather offentliggjorde som bekant nyligen en nyemission på 32,4 MSEK. Vi blev något överraskade av timingen eftersom Gabather tidigare indikerat att pengarna skulle räcka fram till start av kliniska studier.  Med ca 10 MSEK i kassan förfaller inte heller finansieringsbehovet akut. Idealiskt hade vi föredragit att se kompletta toxresultat på bordet innan Gabather återvänt till aktieägarna för nya medel. Häromdagen skingrades dock en del osäkerhet på den punkten då vi fick en rapport från första delen av toxstudien som uppgav att ingen toxicitet i djur har observerats upp till de satta gränsnivåerna. Det är ett glädjande och viktigt delbesked och bolaget fortsätter nu med tester med upprepade doser i fyra veckor.

 

Bolaget planerar att lämna in ansökan att genomföra en fas I-studie till läkemedelsverket om ca 6 månader. Fas I förväntas kunna genomföras under 2017-2018 och kommer förhoppningsvis även inkludera en del där indikationer på effekt i patienter kommer att undersökas.  Emissionslikviden ska enligt planen räcka för hela fas I.

 

Ojämnt i ledet bland insynspersoner

Teckningsförbindelser motsvarande drygt 5 % av emissionen har lämnats av VD och till denne kopplade bolag och av styrelseordföranden. Vi hade gärna sett att fler insynspersoner ställt upp och det finns en risk att garanter (75 % av emissionen) kommer att få på sig en del aktier. En av grundarna har vidare under årets början sålt ca 10 % av sitt innehav och rapporterat detta för sent med ett dröjsmål på flera veckor.  Agerandet, som inte fått någon förklaring, är en plump i protokollet och sammantaget ger insynspersonernas agerande i aktien på sistone blandade signaler. Rimligen borde dock de inledande toxobservationerna enligt ovan spä på intresset för emissionen.

 

Gabather har varit ganska ”hemlighetsfulla” vad gäller prekliniska data och den information som delgivits aktiemarknaden är via presentationer och bolagets egna tolkningar av resultaten i kortfattade pressmeddelanden. Det försvårar en extern bedömning. I samband med investerarpresentationer har bolaget dock rapporterat observationer för GT-002 i en psykosmodell i möss, som indikerat likartad effekt som ett ledande neuroleptikum, Klozapin.  Denna förvisso mycket tidiga indikation på effekt är förstås mycket intressant eftersom det samtidigt inte är orimligt att en GABAA-receptoragonist som GT-002 kan förväntas ha mindre allvarliga biverkningar än Klozapin. Som neuroleptika skulle GT-002 vara ett first-in class-läkemedel, det finns dock liknande preparat (behandlingar som interagerar med GABAA-receptorer) under utveckling som Sanionas AN-470.

 

Emission minskar finansiell risk, forskningsbidrag kan komplettera?

Vi putsar upp vår värderingsmodell som baseras på beräknade riskjusterade projektvärden för GT-002 och GT-001. Vi får ett motiverat värde vid start av fas I som uppgår till 285 MSEK eller 19,3 SEK per aktie, justerat för utspädning i pågående företrädesemission. Bolaget siktar på stora indikationer vilket ger betydande försäljningspotential, samtidigt löper substanspatenten ut förhållandevis tidigt (2029) vilket håller tillbaka värdet i vår modell.  

 


Smallcaps värdering av summan av delarna i Gabather vid tidpunkt för start av fas I för GT-002

 

 Sammanfattningsvis minskar emissionen den finansiella risken samtidigt som viss nödvändig validering i form av slutförd framgångsrik tox fortfarande återstår innan Gabather kan gå in i klinik. Den ovan nämnda inledande toxrapporten och tillfredställande observationer från tidigare genomförda s.k. akuta toxstudier i ryggen gör dock att det finns anledning att känna tillförsikt.

 

Nyhetsflödet det kommande halvåret kan antagligen förväntas handla om toxstudien och förberedelser inför kliniska studier. Bolaget har också ansökt om forskningsbidrag från Eurostar för utvecklingen av GT-002 och det är inte omöjligt att det kommer ett besked därifrån inom kort. 

 


Tidigare kommentarer