Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Finansiering för klinisk fas - 2016-03-21

Gabather äskar om medel från aktieägarna för att ta psykosbehandlingen GT-002 in i fas I. Vi är något överraskade över att en kapitalisering sker redan nu och förväntar oss mer information även om emissionsbeskedet i sig är i stort sett i linje med bolagets tidigare utstakade plan. Lejonparten av emissionen (80 %) på totalt dryga 32 MSEK täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Det är knappast förvånande i sig att Gabather tar in pengar för att ta sin förstahandskandidat in i klinisk fas men timingen är något överraskande med tanke på att toxen inte är avrapporterad ännu, och den initiala tydliga negativa kursreaktionen tror vi återspeglar att aktiemarknaden i viss mån togs på sängen.  Vi räknar dock med att mer information om toxstudien kommer inom kort och det finns förmodligen skäl att misstänka att emissionsbeslutet är kopplat till uppmuntrande observationer i detta avseende. Emissionen sker på gynnsamma villkor för befintliga aktieägare (11 SEK per aktie) och utspädningen blir följaktligen förhållandevis beskedliga 20 % för den som inte tecknar.

 

Gabather har som vi tidigare påpekat marscherat snabbt med begränsade resurser och i pressreleaser rapporterat om framgångsrika prekliniska observationer, även om en invändning är att inga detaljerade prekliniska data ännu redovisats eller publicerats vad vi känner till vilket försvårar en bedömning. Som vi också tidigare skrivit så ser vi dock uppvärderingspotential när bolaget går in i klinisk fas. Innan vi kan bedöma emissionen och/eller göra någon förändring av motiverat värde vill vi emellertid som sagt se toxresultat på bordet. 


Tidigare kommentarer