Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den sämsta årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1931 och uppgick till -52,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nya recept för gammal receptor - 2015-05-25

Ett forskningsbolag med starka kort

- Stark patentportfölj med två intressanta patentfamiljer

- Betydande erfarenhet i styrelse och ledning

- Finansiering fram till kliniska studier troligen snart på plats via teckningsoptioner

 

Gabather siktar på stora indikationer via välbekant mål

- Sjukdomar i centrala nervsystemet är en av de absolut största läkemedelsmarknaderna

- Gabather utvecklar kandidater med GABAA-receptorn som mål, välbekant för t ex ångestbehandling

- Forskning pekar på fler behandlingsområden via GABAA för läkemedel med bra selektivitet

 

Lovande prekliniska resultat

- Två av Gabathers substanser har visat effekt mot ångest respektive psykos i djurmodeller

- Nedsövning undveks vilket tyder på god selektivitet

- Trolig låg toxicitet öppnar väg mot kliniska studier

 

Stor potential på sikt

-Vi ser ett riskjusterat motiverat värde, efter utspädning, på 21,5 SEK per aktie vid start av kliniska studier

-Betydande värdeutveckling kan hägra därefter om ”proof of concept” nås

 

Gabather siktar på att utveckla behandlingar mot sjukdomar i centrala nervsystemet och belöningen kommer att bli riklig vid framgång. Den kliniska risken är dock högre än för snittet i läkemedelsutveckling och en liten organisation är en viss konkurrens-nackdel. Detta uppvägs av lovande prekliniska resultat och beviljade patent. Kursuppgången efter prekliniska resultat och inför optionslösen begränsar utrymmet på kort sikt, den långsiktiga potentialen är dock stor för den riskvillige.

 


Tidigare analyser