Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
det finns över 150 värdepapper listade på AktieTorget
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nyemission - 2016-04-21

A1M Pharmas styrelse föreslog förra veckan en företrädesemission, en väntad åtgärd även om medicinen smakar lite beskt eftersom kursen redan innan beskedet var nedtryckt troligen pga. förseningar och även då en snar finansiering förmodligen anades på många håll. Det är en omfattande emission på 43,7 MSEK som dock täcks i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. A1M Pharma är sannerligen inte det enda bolaget med finansieringsbehov för närvarande och emissionsbeskeden har duggat tätt på Aktietorget på sistone. Vi gör en snabb skattning att det under mars och april har föreslagits emissioner om ca 300 MSEK från Aktietorgslistade bolag, listningsemissioner inte medräknade. Aktietorget har en viktig funktion för att underlätta finansiering av utvecklingsföretag men den pågående rushen (möjligen för att få in pengar innan sommarstiltjen inträder) riskerar samtidigt att skapa ett överhäng av nytryckta aktier och hämma värdeutvecklingen.

 

Längre utvecklingsfas och utspädning påverkar motiverat värde

Mer bolagsrelaterat tog A1M Pharma ett viktigt steg när en läkemedelskandidat offentliggjordes nyligen. Start av kliniska studier i människa förväntas mot slutet av nästa år vilket vi anser som en realistisk tidplan, även om det är ca ett år senare än i det scenario vi räknat med ursprungligen. Sammanfattningsvis har utvecklingen varit dyrare och tagit längre tid än vi trodde på förhand. Det finns dock mildrande faktorer såsom särläkemedelsstatus och även möjlighet till ett långt patentskydd, eftersom ansökan om substanspatent för läkemedelskandidaten RMC-035 lämnades in först nyligen. VD ger också en antydan om möjlig prissättning på 10000 EUR per behandling vilket är högre än vad vi räknat med hittills. Det i sig skulle kunna motivera oss att höja våra antaganden om toppförsäljning, även om alla sådana övningar är osäkra när behandlingen alltjämt är i preklinisk fas. 

 


Vi drar dock preliminärt ned motiverat värde för A1M Pharma med hänsyn till högre förväntade utvecklingskostnader. Justerat för utspädning från pågående nyemission landar värdet per aktie på 4,7 SEK. Då det återstår en del utveckling innan klinisk fas, kan det krävas visst tålamod från aktieägarnas sida innan nyhetsflödet kan förväntas bli riktigt intressant.  Möjligen kan vi på vägen få ett besked om partnerskap inom diagnostik (där teknisk validering pågår) även om tidpunkten är svårtförutsebar.  Vad gäller njursvikt är det en indikation som är svårbedömd i dagsläget då bolagets fokus uppenbarligen tills vidare ligger på preeklampsi och Smallcap skulle föredra en mer helhjärtad satsning på njurområdet. 


Tidigare kommentarer