Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
den amerikanska aktiemarknaden sedan 1990 utvecklas bättre dagarna innan och under nymåne, än dagarna innan och under fullmåne. Skillnaden i avkastning är signifikant.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 3 kv. 2015 - 2015-11-02

A1M Pharmas rapport för 3 kv. visar att kostnaderna ökar vilket dock är att vänta när utvecklingsarbetet successivt intensifieras. Under kvartalet var kassaflödet -11,3 MSEK, dock var en stor del av utflödet relaterat till förändringar i rörelsekapitalet i form av minskade kortfristiga skulder och även investeringar (i egna labblokaler), i sig knappast återkommande poster. Vi räknar dock med att burn rate kommer att ligga på en ganska hög nivå framöver och i det perspektivet är det viktigt att emissionen via teckningsoptionen TO1 (med lösenpris 6 SEK) som löper ut den 26e denna månad blir framgångsrik. En viktig post är förberedelser inför GMP-tillverkning och A1M Pharma offentliggör i det sammanhanget nu namnet på den tidigare hemlige kontraktstillverkaren, som är tyska läkemedelsbolaget Richter-Helm/Gedeon Richter.

 

Bolaget meddelar vidare att ett forskningssamarbete inleds med doktor Richard Zager på Fred Hutchinson Cancer Research Centre i Seattle, USA. Samarbetet syftar till att fördjupa kunskapen om verkningsmekanismen hos A1M-proteinet och ge ett bättre underlag inför kommande kliniska studier, inte minst vad gäller korrekt dosering i patienter. Förutsättningarna för samarbetet framgår inte i detalj, men A1M Pharma betalar ersättning för de tjänster som Zagers team utför och behåller rättigheterna till resultaten. Dr Zagers specialitet ligger inom njurforskning vilket förklarar kopplingen till A1M Pharma. Vi ser positivt på ytterligare internationella samarbeten inom njurområdet och att specialister knyts till bolaget, även om det troligen till största delen rör sig om standardarbete inför kliniska studier i nuläget. 

 

Enligt bolaget kommer inte tidplanen för A1M-001-projektet att påverkas på kort sikt men förhoppningen är att samarbetet över tid ska kunna tillåta en raskare utveckling än vad som annars varit fallet. Enligt tidigare besked ska inledande toxicitetsstudier påbörjas i år. Det är så klart inte oviktigt att planen följs, inte minst mot bakgrund av ovan nämnda optionslösen, och mer information om den prekliniska utvecklingen är därför av intresse och borde rimligen kunna förväntas inom kort. 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta A1M Pharma
NoteringAktietorget
Ticker / kodA1M
Antal aktier37,8 miljoner
VDTomas Eriksson
StyrelseordförandeGregory Batcheller
Största ägareBaulos Capital 30 %
Hemsidawww.a1m.se
http://www.handinhand.nu/