Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Retrospektiv studie om diagnostik för havandeskapsförgiftning - 2015-09-16

Forskargruppen bakom A1M Pharma har publicerat en retrospektiv studie av blodprover från 150 gravida kvinnor där de fann att fosterhemoglobin och proteinet A1M var förhöjt hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Resultaten, om än inte helt entydiga, bekräftar att A1M Pharma är på ett intressant spår när det gäller utveckling av en diagnosmetod.

 

Nivån av proteinet A1M var signifikant förhöjd sett till hela gruppen av havandeskapsförgiftade. Däremot var den inte signifikant förhöjd hos patienter med tidig havandeskapsförgiftning (före vecka 34), men det ska tilläggas att denna undergrupp var liten i undersökningen. För fosterhemoglobin (HbF) rådde det motsatta förhållandet mellan tidig och sen preeklampsi, men på totalen uppnåddes även där signifikans. Studien indikerar dock framför allt att nivåer av proteinet hemopexin är en signifikant biomarkör, en diagnostik som verkar kunna förstärkas i kombination med A1M och HbF.

 

A1M Pharma har tagit fram en prototyp för diagnostik av havandeskapsförgiftning och exakt hur den ser ut är okänt för oss. Studien indikerar åtminstone att det troligen är intressant att inkludera ytterligare biomarkörer utöver A1M och HbF, inte minst hemopexin. Vi gissar att A1M Pharma har övervägt den möjligheten redan. Bolaget uppgav tidigare i år att man siktade på ett prekliniskt Proof of Concept för diagnostiken under 2015 och artikeln ger möjligen en vink om vad som kan ha bidragit till en viss fördröjning.  Vi bör ha i åtanke att en retrospektiv studie som denna inte ger samma vetenskapliga evidens som en prospektiv studie. 


Tidigare kommentarer