Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Priset på en tulpanlök gick från 60 gulden till 10 cent inom loppet av ett par månader under tulpanlökskrisen på 1630-talet.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 2 kv. 2015 - 2015-08-20

Vi hittar inga överraskningar i A1M Pharmas delårsrapport. Kostnader ökar som förväntat i takt med att bolaget tar ytterligare steg i bolags- och projektutvecklingen. Under hösten lär fokus ligga på finansieringen via teckningsoptioner och inledande toxstudier och nyheter rörande bolagets forskningssamarbeten med externa partners som Neurovive.

 

Bolaget har ändrat redovisningsprincip men det är tydligt att kostnaderna ökat vilket inte är förvånande med tanke på ökade satsningar med sikte på kliniska prövningar troligen under nästa år.  Något som de rekryteringar som meddelades förra veckan av dels en utvecklingschef, dels en Director of Medical Affairs också är tecken på. Under hösten ska förberedande toxikologiska studier rörande havandeskapsförgiftning startas.

 

A1M Pharma har under perioden även meddelat att de tecknat avtal om utvecklingsarbete med en ledande kontraktstillverkare av läkemedel. Samarbetet inleddes omgående och rör tekniköverföring, processutveckling och andra förberedelser inför storskalig tillverkning av proteinet A1M.  Om allt går enligt plan räknar bolaget med att förhandlingar om tillverkning kan inledas under första kvartalet nästa år. A1M är förhindrade att tillkännage partnerns namn men eftersom det rör sig om avancerad proteintillverkning som utförs av ett dotterbolag till ett globalt läkemedelsföretag är inte alternativen fler än att det går att lista ut för den intresserade. Det framgår inte heller vad kostnaden för utvecklingsarbetet kommer att bli. I utvecklingsarbetet är det viktigt att komma fram till en tillverkningsmetod som ger en rimlig kostnad per behandling. Normalt används mycket små mängder protein i biologiska läkemedel men i fallet A1M handlar det ju om att höja nivån på ett redan vanligt förekommande protein vilket kräver större mängder.

 

Kassan uppgick till ca 23 MSEK vid halvårsskiftet. Under hösten kan bolaget tillföras ytterligare ca 18 MSEK via utestående teckningsoptioner. Under förutsättning att dessa utnyttjas till fullo borde pengarna kunna räcka fram till start av kliniska studier, med brasklapp för förseningar och okända kostnader relaterade till ovan nämnda GMP-tillverkning.

 

Aktien har haft en mycket bra utveckling i år men kommit ned en bit från toppnivåerna. Smallcap bedömer att dagens nivåer kring 7-8 kr är rimliga sett till nuvarande utvecklingsfas. Innan kliniska prövningar inom havandeskapsförgiftning kan inledas ser vi framför allt uppsida i mer information kring en njurskadeindikation. Den senare ser vi som tidigare nämnts som ett mycket spännande men i dagsläget svårbedömt framtidsområde.  Under våren har samarbete med tyska forskare offentliggjorts för prekliniska försök inom njurområdet vilket stärker trovärdigheten. Ett annat intressant samarbete, som också åtminstone delvis verkar ha handlat om njurskador, är med Neurovive och här har ledningen uppgett att mer information ska släppas under hösten.


Tidigare kommentarer