Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Samarbete inom njurskador - 2015-05-28

A1M Pharma avser inleda prekliniska studier för njurskador i samarbete med en tysk forskningsorganisation. Det är ett positivt och efterlängtat besked eftersom bolaget här tar sikte på ett större terapiområde. 

A1M meddelar att de kommer att inleda prekliniska försök inom njurskada, ett av Smallcap länge efterfrågat område. Studierna kommer att utföras i Tyskland i samarbete med professor Faikah Güler vid Phenos GmbH. Bolaget avslöjar för övrigt också i en bisats att samarbetet med Neurovive bland annat handlat om njurskador. Kostnaderna kommer att delas med Phenos och det låter därmed ett riktigt bra upplägg för A1M som liksom många forskningsbolag har begränsade resurser. I dagsläget är det klurigt att värdera möjligheterna inom njurområdet då det är ett heterogent område och vi inte vet vilka behandlingar som A1M Pharma kommer att fokusera mot. Samarbetet med Phenos ska bringa klarhet i detta och utvärdera behandlingsområde. Vi har tidigare satt ett värde på ca 60 MSEK på njurindikationen. Det finns inte tillräcklig information ännu för att motivera någon större översyn. På sikt finns det dock en potentiellt stor uppsida här, vilket exempelvis illustreras av affären mellan Pfizer och holländska AM-Pharma nyligen. 

Ett ökat fokus på njurskada kan ge ökat aktieägarvärde även om vi misstänker att marknaden också sprungit lite i förväg när det gäller att diskontera framgångar inom detta område. Frågan är närmast vilken takt bolaget hinner hålla när det gäller att utveckla en läkemedelskandidat inom njurskador. Mest troliga vägen framåt är att bolaget gör en fas I inom preeklampsi och därefter kan gå mot ytterligare indikationer i fas II när säkerhet bekräftats. Innan en fas I-studie kan startas krävs dock toxikologiska studier.


Tidigare kommentarer