Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Prekliniskt proof of concept - 2015-05-13

A1M Pharma rapporterar resultat från prekliniska proof of concept-studier i en djurmodell för behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi). Resultaten ger ytterligare stöd åt bolagets hypotes kring etiologi och behandling av sjukdomen.  

 

Forskargruppen bakom A1M Pharma rapporterar i en forskningsartikel resultat från djurstudier rörande behandling av preeklampsiliknande symptom med proteinet A1M. Symptomen framkallades med hjälp av att fetalt hemoglobin injicerades i gravida kaniner efter halva dräktigheten och manifesterades i form av njursvikt. Behandling med rekombinant mänskligt A1M gjorde att dessa symptom försvann. Studieresultaten är ett steg framåt då den dels bekräftar hypotesen att fetalt hemoglobin kan framkalla symptom liknande havandeskapsförgiftning, dels att behandling med A1M hjälper. Studien var dock liten (total population 19) och man lyckades inte framkalla (och därför inte heller behandla) högt blodtryck som är ett mycket vanligt symptom för verklig preeklampsi i människa.

 

Den skyddande effekten på njurar är givetvis högintressant i ett långsiktigt perspektiv för ett bredare användningsområde för A1M, även om bolaget i dagsläget av resursskäl fokuserar på havandeskapsförgiftning. Att njurskador är ett hett område visades t ex häromdagen när Pfizer betalade 88 MUSD för en andel och option att köpa holländska AM-Pharma, som utvecklar en kandidat för behandling av akut njursvikt (nu i fas II), för totalt 600 MUSD.

 

A1M Pharma-aktiens starka utveckling har fortsatt, den senaste tiden bl. a drivet av en framgångsrikt genomförd företrädesemission. Bolaget värderas till omkring 390 MSEK när de nya aktierna registrerats, vilket är tydligt över vårt riskjusterade motiverade värde.  Även om vi ser potential på sikt så räknar vi därför med en lugnare utveckling den närmaste tiden, och de nytecknade aktierna kan även skapa ett visst överhäng.  Mer information och ett ökat fokus rörande satsningen på njurskador skulle kunna motivera en mer positiv syn på aktien och det är också vår uppfattning att aktiemarknaden med njurskador för ögonen sprungit lite i förväg. Vi har sett detta tidigare i bolag som anses ha låg toxisk risk i fas-1 och det är inte ett irrationellt beteende men det finns andra risker förutom toxiciteten och det är fortfarande ett prekliniskt projekt med en hög värdering sett till bolag i liknande situation. Bolagets utmaning den närmsta tiden handlar framför allt om kemisk optimering och GMP-produktion av kandidaten A1M-001.


Tidigare kommentarer