Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Riktad emission - 2015-01-23

BrainCool meddelar på fredagen att de genomfört en riktad emission om 10 MSEK. Som Smallcap tidigare påpekat har det tillgängliga kapitalet legat på en väl låg nivå för att bolaget ska kunna driva på utvecklingen i önskvärd takt, en uppfattning som uppenbarligen delats av styrelsen. Smallcap ser positivt på att bolaget själva lyckats genomföra emissionen och därmed slipper betala en del av kapitalet i provision, men framför allt att ledningen slipper lägga ner en massa tid på att vara delaktig i processen runt en företrädesemission som t ex prospektskrivning och investerarmöten som tar fokus från den dagliga driften.

 

 

Rabatten hamnar på låga 7,4 % vilket innebär att det med största sannolikhet är långsiktiga ägare som gjort investeringen efterkommet är alltför liten rabatt för att göra ett snabbt klipp. Vi förväntar oss vidare att dagens nyhet kommer att få positiv inverkan på aktiekursen då vi är av uppfattningen att denna tyngts av det kapitalbehov som förelegat. I händelse av en företrädesemission hade kursen sannolikt satts till runt 3,50 SEK vilket med största sannolikhet hade haft kortsiktig negativ inverkan på kursen. 

 

 

Smallcap ställer sig generellt positiva till riktade emissioner ur ett perspektiv där man har aktiekurs som prioritet och med en rabatt på 7,4 % går det knappast att framföra några argument om att styrelsen gått förbi befintliga aktieägare. Utspädningen blir knappt 12 % vilket vi anser godtagbart och det riskjusterade motiverade värdet i vår modell, med hänsyn tagen till emissionen, beräknar vi till 9,1 SEK per aktie. Således ser vi fortsatt en mycket bra potential i aktien. 

BrainCool har på mycket kort tid byggt ett stabilt affärscase med flera ben att stå på. Inom stroke krävs det fortfarande en hel del tid men marknaden är riktigt stor och forskningen betald, inom hjärtstopp finns det redan en marknad och med samarbeten borde bolaget snabbt kunna nå marknaden efter att CE-märkning erhållits. Inom oral mukosit kommer de att vara pionjärer som ersätter ett föråldrat inexakt tillvägagångssätt och därmed kan bidra till att spara mycket pengar och lidande vilket göra att vi tror att det affärsområdet kommer kunna få en flygande start. En uppfattning som troligtvis delas av insidern och experten Mats Jontell som häromdagen registrerades för ännu ett stort insiderköp.


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta BrainCool
Notering
Ticker / kodBRAIN
Antal aktier19,4 milj
VDMartin Waleij
StyrelseordförandeHans Henriksson
Största ägare
http://www.handinhand.nu/