Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


VD-intervju Martin Waleij - 2014-10-27

BrainCool lanserar ett helt nytt system. Hur har tankarna gått runt detta?
Vi har dels analyserat vidareutveckling av systemet med kliniker och tänkbara partners dels gjort en grundlig analys rörande patentläget samt nuvarande och framtida tänkbara konkurrenter.

Våra slutsatser visar att vi kommer vara ett alternativ för en stand aloneprodukt för kylning mot lägre måltemperaturer vilket skapar en god möjlighet för hjärtstoppsmarknaden.

Det är mycket tydligt att intresset från tänkbara partners ökar för oss med en produkt som kan erbjudas även för hjärtstopp samtidigt som det inte krävs några större förändringar av produkten för att uppnå denna utökade funktionalitet.

Vår patentansökan att anpassa energi och kylning med hänsyn till skakningar är en tydlig konkurrensfördel inom såväl stroke men även hjärtstillestånd. Att kunna utföra en kontrollerad kylning på olika delar av kropp/nacke/skalp säkerställer att vi kan fungera som enda system inom stroke där vi maximerar vår fördel med en selektiv kylning som är särskilt intressant inom stroke eftersom patienter inte kan sövas.

Inom hjärtstillestånd är TTM-studien självfallet mycket intressant för oss , men man skall komma ihåg att det är bara i Sverige som rekommendationerna  ändrats till 36 grader, och  i flera länder kvarstår således för en lägre måltemperatur 32 – 34 grader . Vi räknar med att vår bredare förmåga att kyla ned till lägre måltemperaturer samt vår funktionalitet för att förhindra skakningar kommer att göra oss till ett intressant system för hjärtstopp och vi räknar med att påbörja försäljning redan 2015.

Vår CE-märkningsprocess är ett system för två indikationer, så det är inga större ökning av utvecklingskostnader och ingen ny klink behövs för CE-märkningen.

 

Med hjärtstillestånd har ni tre områden men fortfarande en liten organisation. Hur kommer ni klara av det utan att kostnaderna rusar iväg?
Vi kommer inte behöva utföra någon ytterligare klinik för CE-godkännande för indikationerna stroke och hjärtstillestånd och merkostnaderna för att utveckla BrainCool Systemet för två indikationer är försumbara.

Dock är bearbetningen av två marknader/indikationer inte försumbara men det motverkas av den tydliga feedback vi har i nära dialog med tre internationella aktörer att vi blir intressantare för partners för samarbetsavtal.

Inom det akuta området hjärnkylning är kliniska studier kostsamma och vi har en tydlig strategi att arbeta mot partneravtal, distribution och / eller utlicensiering och vi har stor erfarenhet av att samarbeta, vidareutveckla och sluta affärer med större hälsvårdsaktörer. Vi ser stora möjligheter att i en tidig fas skapa samarbeten som kommer gynna en snabb marknadslansering och underlätta finansiering av bolaget.

Inom OM har vi tekniska synergier och det finns betydande evidens för användning av is, det har skapat en möjlighet som inte går tacka nej till. Utvecklingskostnaderna är mycket mindre än för en produkt inom hjärnkylning. Inom OM är även kliniska studier mycket billigare då det finna stora patientunderlag och väldefinierade behov och försäkringsstrukturer.

Med låga utvecklingskostnader och billiga kliniska studier kombinerat med en uttalad affärsmodell med en engångsprodukt kopplat till vårt portabla kylsystem ser vi inte någt behov att att sluta en partneravtal i ett för tidigt skede. Vi har mycket etablerade kontakter inom området och kommer kunna skapa en mycket hälsosam konkurrens för bolag som vill arbeta med oss


I pressreleasen som rörde Akademiska sjukhuset antyddes att marknaden för oral mukosit kan komma att bli större än de rekommendationer som finns idag. Skulle du kunna utveckla detta?
Is används redan idag på Akademiska sjukhuset inom flera områden/regimer än de där det idag finns rekommendationer. Detta kombinerat med att våra tester redan i nuläget visar att vi kan kyla de 9 olika punkterna på munslemhinnan lika väl som med is och att vi visat att vi har en mycket mer angenäm tolererbar produkt som kan användas vid längre infusioner skapar en mycket intressant marknad för bolaget. Det är vår övertygelse att en standardiserad kylningsprodukt kommer att vara av intresse för stora patientgrupper inom cancervård, inte bara hematologi och 5 FU vid tarm cancer.

Även vid de riktig långa infusionerna, så blandas cellgiftsbehandling med infusion av vatten och även där tillämpas is till viss del vilket innebär att vår produkt kommer vara tillämplig även på en del av dessa behandlingar.
 
Hur ser arbetsgången ut inom OM. Vilka studier behöver göras innan lansering, hur mycket nytta kan man dra av redan utförd forskning och när är en marknadslansering realistisk?

Vi har utfört tillfredställande tester på friska frivilliga och arbetar nu med att ta fram längre serier för en oral device som skall gå in i klink och sedan produktionsberedas och anpassas.

Vi arbetar på ett kliniskt protokoll med möjlighet att stämma av med regulatoriska myndigheter för att skapa ett brett marknadsgodkännande.

Vår plan är att gå in i klinik när protokoll är godkänt med målsättning att CE märka och lansera produkten redan under 2015. Viktigt att poängtera är att vi har en mycket bra tillgång på patienter och att kylningen med is underlättar godkännande. Emellertid är en väl utförd klinisk studie även vårt viktigaste marknadsverktyg så det är inte bara en grund för CE-märkning utan även för en snabb försäljningstart.
 
Hur stor del av kostnaden för de studier som behövs kommer att hamna hos BrainCool?
Inom hjärnkylning kommer studier finansieras med akademiskt stöd och med partners, inom OM ser vi fördelar med att finansiera det från Brain Cool då studier inte är särskilt kostsamma, och vi även räknad med att kunna erhålla forskningsstöd inom segmentet.
 
Ni noterar bolaget med fokus på stroke och nu känns det som att det området är det minst heta. Hur kommer ni att prioritera?

Det skall betonas att vi är i en unik position för stroke med EuroHYP-studien som bas, emellertid är målsättningarna med bolaget större.

Vårt arbete med hjärtstopp och stroke kommer gå hand i hand där båda indikationerna är viktiga, i detta fall kommer hjärtstopp komma tidigare till marknaden och stroke sköter sig själv inom EuroHYP. Vi gör de närmsta åren inte mycket annat än att leverera system till dem som utför studien vilket inebär att stroke varken kommer kosta pengar eller resurser den närmsta tiden.

OM drivs i nuläget framåt med låga kostnader och vårt portabla kylsystem är färdigt för kliniska studier, och anpassningar; intertech tester och teknisk dokumentation kommer utföras först under andra delen av 2015 då kostnaderna är högre.

Hur vi väljer att prioritera avgörs av det medicinska behovet samt vår förmöga att snabbt skapa oss en marknad. En hög prioritet för ett affärsområde inom BC är en indikation med ett starkt medicinskt behov med en bra affärsmodell som genererar löpande kassaflöde.
 
I vilken utsträckning kommer du att kunna använda dig av de kontakter som skapades under din tid på Dignitana.
Det går givetvis, vi har haft en nära dialog och har en bra relation med de två partners som jag arbetade med inom Dignitana och vårt onkologisystem bör passa väl in i deras övriga erbjudande . Jag vill dock understryka att vi inte ser någon anledning sluta partnerskap i ett för tidigt skede. Det finns även andra som kan tänkas vara intresserade av vårt system och ju mer vi kan visa i form av klinisk evidens desto mer intresse kan vi skapa.

 

 

Smallcap kommenterar:

BrainCool har gått snabbt framåt vad gäller utvecklingen av en produkt för behandling av oral mukosit. Att bolaget nu säger sig ha visat att deras device fungerar lika bra som is är ett tekniskt framsteg som minskar risken och därmed också påverkar värderingen. Vi får känslan av att bolaget själva är förvånade över hur bra deras system för OM skulle kunna bli. Men det faktum att det går så snabbt gör också att vi inte får några riktigt tydliga svar angående vid vilka behandlingar som kylning kommer att vara tillämpbart och vi väljer att fortsatt hålla oss på den säkra sidan och gå mot de behandlingar där det idag finns rekommendationer. Även om såväl bolaget som Akademiska Sjukhuset i Uppsala tycks tro på bredare användning har det hittills inte preciserats vilka behandlingar det skulle röra sig om och även om vi också håller det för troligt att användningen av kryoterapi kan bli bredare vill vi se klinisk evidens. Över lag finns det flera värderingsfaktorer där vi fortfarande famlar lite i mörker och det verkar inte riktigt som bolaget heller är helt på det klara över t ex hur stor marknaden är och vad engångsartiklarna kommer att kosta. Vi har hittills haft och kommer att ha en konservativ hållning till intäktssidan tills bolaget ger närmare besked. Till viss del tror vi att de kliniska studierna kommer att vara ledande för prissättningen. Ersättningsnivåerna i USA är rejält tilltagna och om bolaget kan spara mycket pengar finns också större chans till att ta ut bra pris.

Inom hjärtstopp finns det redan en etablerad marknad med fastslagna priser vilket innebär att BrainCool kommer att vara tvungna att förhålla sig till dessa och vi kan räkna med normala medtech marginaler. Osäkerheten här ligger snarast i om huruvuda bolaget kommer att jobba med distributör vilket typiskt kommer att halvera marginalerna. Å andra sidan skulle ett samarbete med en etablerad aktör kunna påskynda utrullningen.

 

Kortfattat tror vi att det finns goda chanser till uppjustering av bedömd potential inom oral mukosit, vi har varit försiktiga men under de kommande åren kommer bolaget att kunna skingra osäkerheten.  Hjärtstopp är lite av en bonus men bolaget har en produkt som ser intressant ut på pappret och möjligheten att kunna lansera andra generationens kylsystem skall inte underskattas. De tekniska framstegen inom oral mukosit som BrainCool rapporterat den senaste tiden motiverar en lägre riskjustering. Om vi sänker nivån till 30 % från 50 % stiger vårt riskjusterade projektvärde för oral mukosit-indikationen till 114 MSEK från 79 MSEK. För hela BrainCool totalt stiger det motiverade aktieägarvärdet i vår modell till 9,7 SEK per aktie.

 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta BrainCool
Notering
Ticker / kodBRAIN
Antal aktier19,4 milj
VDMartin Waleij
StyrelseordförandeHans Henriksson
Största ägare
http://www.handinhand.nu/