Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Vd-intervju - 2014-06-26

Med anledning av senaste tidens utveckling har vi sökt Martin Waleij för att reda ut lite runt den nya informationen.

Ligger bolaget i fas med utvecklingsarbete t att starta EuroHYP-studien för stroke?

Ja. Vårt huvudfokus med EuroHYP är att utvärdera den semiportabla produkten från akutintag och framåt, de kliniker som vi avser arbeta med är betydande opinionsledare inom området där tid från ambulans till akutintag handlar om minuter, och där ambulansvården kommer vara viktig först längre fram i den kommersiella fasen. Vi har dock även tagit fram ett mindre kylsystem som öppnar möjligheter även inom andra områden.

Inom klinisk utveckling ligger vi längre fram än förväntat då Edinburghstudien avslutades redan i interimsfas. Vi har sedan dess utvecklat vårt system jämfört med det som användes i studien vilket gör att vi ser med tillförsikt på fortsättningen.

 

Nya indikationen, oral mukosit? Kan du ge en bakgrund till projektet och en översikt av marknaden?

Marknaden är mycket intressant. Oral mukosit är ett allvarligare medicinskt problem och har ett större patientunderlag än t ex håravfall som fortfarande tyvärr, av många onkologer, anses vara mer av ett kosmetiskt än ett medicinskt problem.

Området undersöktes som ett möjligt affärsutvecklingsprojekt inom Dignitana för att licensiera in produkter för, men där hittade vi ingen produkt som mötte de kliniska behoven inom området. Ett projekt att utveckla en egen produkt prioriterades inte då full fokus låg på att ta DigniCap till USA-marknaden vilket för Dignitana var ett korrekt beslut.

Eftersom Dignitanas styrelse inte hade för avsikt att utveckla projektet kom det med i utskiftningen till BrainCool. Av konkurrensskäl har vi inte kunnat nämna något till marknaden, men utvecklingen har gått över förväntan och när vi nu går ut till leverantörer och andra samarbetspartners beslutade styrelsen att det var dags att informera marknaden.

Dignitana har enligt avtalet rätt att använda de system som utvecklas inom BrainCool för behandling händer och fötter så till viss del kommer vår produktutveckling även Dignitana till godo och jag vill noga poängtera att Dignitana och BrainCool på intet sätt är konkurrenter.

Då OM ger mycket allvarligare biverkningar, smärtorna kan leda till tal- och sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång på grund av svårigheter att äta och dricka leder det till dyrbara vårddygn och kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling.

Indikationen har redan idag ett etablerat sjukförsäkringsersättning och behovet av nya innovationer är stora då nuvarande metoder endast mildrar symptom.

Vi kommer gå in i klinik i höst och bedömer att vi har möjlighet till en snabb lansering då vi genom tiden i Dignitana har goda kontakter med opinionsledare inte bara i Europa utan även Asien och USA och har arbetat med projekt och olika prototyper under en tid.

Kommer hjärnkylningsprodukten BrainCool lanseras även inom andra indikationer?

Vi utvärderar olika alternativ, dock är ingenting bestämt ännu utan vi lägger vår kraft på att initiera EuroHYP-studien, dock kommer produkten med all säkerhet CE-certifieras inom flera indikationer där hjärnkylning är en gångbar metod och vår kliniska evidens är applicerbar.

Även om tekniksynergier är stora måste patent, marknaden och potentiella partners analyseras. Inom medicinsk kylning kommer oral mukosit blir vår andra indikation även om produkten förmodligen kan komma bli den första produkten ut på marknaden.

Kan du berätta om produkten?

Vi har tagit fram och patentsökt en engångsdevice som kopplas till ett bärbart kylsystem (ursprungligen framtaget för ambulansvård). Användandet av en engångsdevice, eventuellt en patientsdevice, är centralt för affärsmodellen och för att etablera en stark försäkringsstruktur.

BrainCool har testat ett antal modeller och under hösten kommer studier att startas och vi hoppas kunna presentera resultat från dessa redan under nästa år.

Produkten är helt i linje med bolagets strategi att ta fram produkter med starkt medicinskt värde, att skapa ett bolag med flera produkter och optimera kassaflödesprodukter för att skapa starka affärsmodeller

OM är en produkt inom onkologi , är inte det långt från hjärnkylning?

Bolagets fokus är medicinsk kylning och vi kan onkologimarknaden väl. Dock skiljer sig marknaden åt mot t ex skalpkylning för håravfall då det finns patientgrupper inom både hematologi och strålning, vilket är en fördel då marknaden är större men även tänkbara partners om man väljer en distributionsmodell.

Det finns även en rad tekniska synergier som gör produktutvecklingskostnad lägre och vi ser möjligheter att även inom OM erhålla mjuk/forskningsfinansiering .

Sedan är det naturligtvis vad gäller marknad och partners att vi kan cancersupportmarknaden väl, liksom de regulatoriska processerna i Kina och USA.

Vad kommer kostnaden att bli för att ta oral mukosit-produkten till marknaden?

Som nämndes tidigare har vi inom onkologi väl upparbetade kontakter och vi undersöker nu möjligheterna att göra kliniska studier som kan ligga till grund för CE-märkning. Vi bedömer att godkännandeprocessen är kort. Det finns t ex långtidsuppföljning på kryoterapi med is vilket gynnar vår metod. Det är ännu för tidigt att säga vad kostnaden för dessa studier kommer att bli men ett flertal aktörer har visat intresse för att göra pilotstudier och vi jobbar efter hypotesen att det ska bli till en relativt ringa kostnad för BrainCool. Kostnaden kommer även bero på vilken strategi vi sätter för partners.

Hur ser målgruppen ut för oral mukositis? Ni talar om att 400 000 personer drabbas i USA men hur många skulle man, i ett tänkt scenario där kyla botar till 100 %, behöva behandla för att ingen skulle drabbas?

Problemet med OM är att man inte vet vilka patienter som drabbas, dvs patientunderlaget är väsentligt större. Jag har inga exakta siffor i nuläget men vi gör bedömningen att marknaden är betydligt större än antalet drabbade men redan räknat på antalet drabbade så är marknaden för oral mukosit tillräckligt stor.

 

Kommentar

Aktiemarknaden har varit förbryllad sedan nyheten om oral mukosit kom och har kanske inte riktigt tagit den till sig ännu. Att Dignitana släpper ifrån sig en produkt inom onkologi och att BrainCool, tar med sig de två kunnigaste inom medicin från (tidigare) styrelsen samt utvecklingsavdelningen ter sig säkert för en del obegripligt men man ska ha klart för sig att de som fortfarande äger de BrainCoolaktier de blev tilldelade inte har gått lottlösa.

Som vi ser det har BrainCool hittat en bra nisch där de förutom att sälja kylsystem även kommer att kunna sälja engångsartiklar och det är inte tu tal om att behandling av oral mukosit ligger högre upp i näringskedjan än håravfall. Intäktsströmmar från både kylare och engångsprodukter är ett upplägg som talar för goda kassaflöden. Ungefär som Dignitanas pay-per-treatmet fast i hela världen och sannolikt med en betydligt större betalningsvilja. Vi kommer att lägga ner tid för att skapa oss en så korrekt bild som möjligt av hur marknaden för oral mukosit ser ut och återkomma med en uppdaterad analys under sommaren. Vad vi lyckats gräva fram hittills är att ett flertal aktörer värderar marknaden till 1000 MUSD+. Vi har även hittat en utredning som hävdar att de extra kostnaderna för OM är ca 3 500 USD per behandlingscykel något som mer än väl skulle bekräfta marknadens storlek.

 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta BrainCool
Notering
Ticker / kodBRAIN
Antal aktier19,4 milj
VDMartin Waleij
StyrelseordförandeHans Henriksson
Största ägare
http://www.handinhand.nu/