Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


VD-intervju - 2015-10-02

BrainCool har genomför en riktad emission , hur väl täcker den kommande kapitalbehov inför en lansering av BrainCool Systemet och klinisk utvärdering av Cooral System för att motverka OM?

Med hänsyn till att vi har tagit stora delar av utvecklingskostnaderna och är i gång med att optimera produktionsprocessen, bl.a. med investeringar i olika verktyg för att komma ned i produktionspris och optimera olika produktionsparatmetrar är vi nöjda med kapital anskaffningen.

Vi ser det fortfarande som en möjlighet att komplettera tillväxt och rörelsekapitalet med olika former av lån. Det underlättas dels av när den första produktionsbatchen av BrainCool Systemet levereras dels när leveranser till olika kunder och partners initierats.

Vi har haft något lånealternativ, men med räntor med tvåsiffriga alternativ är det inte ett alternativ för bolaget i nuläget.

Kapitalanskaffningen är genomförd för att säkerställa ett kapitalbehov för 2015 och 2016, sedan kan olika projekt gå snabbare fram vilket kan skapa ytterligare kapitalbehov, vilket dock i det fallet är angenäma problem. Bolaget har bra finansiella kontakter och det finns flera alternativ om bolaget vill öka expansionstakten, emellertid vill bolaget göra ett bra grundarbete för att skapa ett starkt bolag och nära relationer med för bolaget ytterst viktiga Key Opinion Leaders.

Vi har sagt att vårt fokus är Europa i och med det snabbt genomförda markandsgodkännandet. Man skall komma ihåg att om vi genererar produktgodkännanden i t.ex. Asien och / eller USA , skulle det även innebära en intäktspotential genom partneravtal även om en ytterligare förstärkning av organisationen skulle krävas.

 

BrainCool-systemet är godkänd för användningsindikationen (Indication of use) att genom en icke-invasiv behandling, övervaka och kontrollera patientens temperatur inom ett temperaturintervall mellan 33°C till 38,5°C. Hur har tankarna gått runt detta?

Jag vill betona att The BrainCool System kommer initialt inrikta sig på två områden, hjärtstopp och stroke vilket utgör en stor potentiell marknad.

Produkten kommer lanseras inom hjärtstopp och vi kommer att medverka i ett konsortium vid EuroHyp, en klinisk studie för hypotermibehandling av strokepatienter, dock ser vi redan flera marknader utanför Europa som röner stort intresse redan nu för att kyla ned stroke patienter.

Emellertid ser vi framöver en långsiktig stark potential i ytterligare fler användningsområden inom hjärnkylning. Vår godkända "indication of use" för BrainCool System, gör att det är marknadsgodkänt även för användning vid andra indikationer som t.ex. vid sepsis, hjärtattack eller TBI, där vi även har fått förfrågningar och det pågår kliniska utvärderingar med andra spelare på marknaden. Vi har skapat förutsättningar att snabbt kunna anpassa oss till nya möjligheter och utmaningar inom hjärnkylning men planerar i dagsläget endast fokus på våra kärnområden.

 

Er konkurrent Asahi Kasei Zoll har beskrivit att den s.k. TTM-studien (Targeted Temperature Management, på patienter med hjärtstillestånd, publicerad New England Journal of Medicine (NEJM)2013) har medfört att marknaden för terapeutisk kylning har bromsat in, då effekten av kylning efter den artikeln ifrågasätts på vissa håll. Ser ni liknande tvekan hos de potentiella kunder ni möter och hur ska ni övertyga dem utan klinisk evidens för hjärtstoppspatienter i ryggen?

Vår teknologi skiljer sig åt markant från Asahi Kasei Zolls invasiva teknologi. TTM-studiens högre måltemperatur har vi sett som en möjlighet i och med att vi kan nå den endast med att utnyttja en del av våra kylzoner, där vi är ensamma, med en selektiv hjärnkylning med huvud och nacke. Emellertid har inte TTM studien fått något större genomslag än och inte ens de svenska riktlinjerna för kylning av hjärtstoppspatienter kom att ändras. Vi har varit medveten om utvecklingen och debatten och valde tidigt att inrikta oss på ett flexibelt system som kan klara olika måltemperaturer.

Vi utvärdera olika alternativ inom hjärtstopp men kommer naturligtvis efter hand att bygga egen evidens med olika KOL inom området. Vi ser inte att marknaden för terapeutisk kylning bromsat in dock ser vi att BARD har vunnit framgångar på Asahi Kasei Zolls bekostnad. Dock kommer varje område / indikationer se olika ut men får vår initiala marknader stroke och hjärtstopp ser vi ytkylning som den i framtiden mest lovande modellen och vi tror vi har en ny unik produkt under lansering.

 

Hur realistiskt är det att komma in på den prehospitala marknaden, dvs. ambulanser, där mycket utrustning slåss om utrymmet redan?

I nuläget inriktat vi oss inte på den prehospitala marknaden då patienterna är väldigt kort tid i ambulansen på de universitetskliniker och KOL som vi samarbetar med. Vi har byggt ett system för portabel hjärnkylning, med tydliga tekniska synergier med vårt projekt inom OM , men i nuläget är inte vårt fokus att starta projekt prehospitalt.

 

Kan ni berätta mer om COORAL-studien? Vilka cancersjukdomar och behandlingsregimer kommer att ingå i studien?

Vårt mål är att CE-märka för alla indikationer som ger OM vid användning av kemoterapi. För de första studierna är vi dock inriktade på hematologiska patienter där 80 – 90 % drabbas av allvarliga komplikationer av OM och därför är en naturlig grupp att starta med som kommer ge en bra grund för kliniska utvärderingar inom andra patientgrupper, som kan krävas inte för CE märknings syfte utan för att skapa marknads acceptans.

 

Smallcap kommenterar.

BrainCool har kommit en lång väg på kort tid, till förhållandevis små pengar. Senaste nyemissionen som gjordes till väldigt låg rabatt och dessutom 12 månaders lock up tog minimalt med tid och kraft ur organisationen och ger nu ett finansiellt andrum. Martin Waleij menar att utvecklingskostnaderna för bolaget nu kommer att minska och att bolaget är finansierat under 2016. Bolaget har 5 anställda och kan snabbt stänga ner kostnaderna om så skulle önskas men utveckling och regulatoriska processer skulle bli lidande. Bolaget går i princip på ångorna idag och vi räknar med att det finns runt 9 MSEK kvar i bolaget runt nyår. Personalkostnader hamnar nog runt 5 MSEK på ett år vilket gör att 4 MSEK återstår till marknadsfrämjande aktiviteter.

 

Emissionen löser det omedelbara behovet av pengar och ger en större flexibilitet. Bolaget har tidigare sagt att de räknar med att kunna låna pengar, men Smallcap räknar med att den snabba takten i bolaget gör att en kapitalanskaffning under nästa år kan vara en bra alternativ och att ett eventuellt lån snarast avgör timingen för denna. Vi ser en ökad expansionstakt som något positivt och hade därför välkomnat en stor emission redan nu. Den ängslighet som finns bland främst småsparare som ser på alla emissioner på samma sätt oavsett om dessa görs för aggressiv utveckling/expansion eller för överlevnad är inget ett företag bör ta hänsyn till.

 

Smallcap har tidigare sagt att vi tror på blygsam försäljning nästa år. Det är i sig imponerande att bolaget kommer att ha försäljning, men i små volymer lär marginalerna också vara små. Dessutom lär bolaget behöva ställa ut lite gratissystem i marknadsföringssyfte. Det vill alltså till att bolaget kan låna ordentligt med pengar för att kunna hålla tempot uppe om de väljer att inte göra en nyemission. Att sälja av vissa geografiska områden mot en förskottsbetalning skulle naturligtvis kunna fungera men det är tveksamt om någon aktör kommer att betala några större pengar för ett helt oprövat system samtidigt som bolaget faktiskt skulle sälja bort en del av potentialen i en sådan affär. En affär skulle möjligtvis kunna komma i senare fas efter att någon form av klinisk studie presenterats.

 

En sådan klinisk studie skulle naturligtvis också innebära kostnader och även om Martin Waleij tidigare visat sig vara duktig på att få fram gratispengar så tar det också tid och kraft ur en organisation att förhandla fram sådana avtal. Bolaget hävdar att lån kan vara en lösning och även om villkoren hittills varit för dåliga räknar Waleij med att dessa kommer förbättras när den första leveransen av system gjorts. Bolaget har tidigare fått bidrag från Almi och det är inte omöjligt att de kommer att kunna få låna pengar. Denna typ av lån bruka vara i form av milstolpebetalningar som matchas av bolagets egna pengar och i vilken mån det räcker beror helt på bolagets ambitionsnivå under året.

 

De två systemen som bolaget idag jobbar med är av skild karaktär. När det gäller BrainCool System har bolaget anpassat sig och glidit närmare konkurrenter som håller på med ytkylning. På samma sätt kan dessa konkurrenter kyla nacke och huvud om det skulle visa sig vara väsentligt för nedkylning vid stroke. Det är ca två år till EuroHYP-resultaten ska presenteras och vid entydiga positiva resultat kommer marknaden förmodligen att växa snabbt men konkurrensen kommer vara hård. Smallcap tycker att att Cooralsystemet är det mest intressanta då det finns en first mover advantage och ett tydligt behov. Dock ska det genomföras studier och dessa ska publiceras innan kliniker runt om i världen kan ta beslut och göra plats i sina budgetar.

 

Mycket har hänt sedan bolaget listades och bolaget har varit tvingat att prioritera om jämfört med förutsättningarna vid listningen. Med bara fem anställda går det inte att driva hur många projekt som helst och förutsättningarna, vi tänker då främst på NEJM-studien ovan, har förändrats vilket gjort att bolaget fått lägga om kurs. Smallcap deklarerade tidigt att vi var positivt inställda till Cooralsystemet då vi tror att det är relativt lågt hängande frukt där det går att använda sig av forskning som andra redan gjort samt möter ett riktigt stort medicinskt problem. BrainCool system har designats om och det är nu en helhetslösning som kyler mer och över hela kroppen för att anpassa sig till marknadens skepsis mot NEJM-studien. Att den prehospitala lösningen i ljuset av dessa nya förändringar av resursskäl har fått stå tillbaka är ett vettigt beslut men om det skulle vara så att det helt läggs ner helt skulle den påverka vår analys eftersom en del av värdet vi satt på bolaget baserats på just att ett prehospitalt system skulle utvecklas och säljas.

 

Denna intervju är den sista uppdateringen som Smallcap gör rörande BrainCool då vårt avtal med bolaget kommit till vägs ände. Vi önskar bolaget lycka till och hoppas att vi får tillfälle att arbeta tillsammans igen i framtiden.

 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta BrainCool
Notering
Ticker / kodBRAIN
Antal aktier19,4 milj
VDMartin Waleij
StyrelseordförandeHans Henriksson
Största ägare
http://www.handinhand.nu/