Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Xvivo förlorar skiljedom rörande patent - 2014-12-19

Xvivo och Igelösa (som äger ca 20 % av Vivoline) meddelar att en skiljedom ogillar Xvivos talan mot Igelösa rörande rättigheter till vissa lösningar som Vivolines grundare Stig Steen utvecklat. Fallet har en mycket uppenbar parallell i Xvivos stämning mot Vivoline då den senare också behandlar rättighetsfrågan för dessa lösningar, dock med Vivoline som svarande part.

 

Utan att ha tagit del av skiljenämndens domskäl anser vi att domen bådar gott även för Vivolines sak i det pågående målet i Lunds Tingsrätt. Eftersom målet i mångt och mycket handlar om hur ett avtal som till stora delar varit hemligstämplat ska tolkas, är utfallet vidare en viktig indikation för utomstående som inte kunnat få samma insyn i ärendet.  Experter i all ära men en faktisk dom för vad som i realiteten är samma fall ger så klart en mycket mer påtaglig vägledning. Det är tydligt att osäkerhet kring målet har tyngt och fortsätter tynga Vivolineaktien i form av en uppskruvad riskpremie. Vi bedömer som tidigare att såväl risken för att tingsrätten dömer till Vivolines nackdel som eventuella negativa konsekvenser verkar överdrivas kraftigt på aktiemarknaden i dagsläget. Så vitt vi förstår är nästa steg i målet att tingsrätten, innan en eventuell huvudförhandling, ska pröva ett yrkande från Vivoline att stämningen bör avvisas.   

 

Det ska återigen betonas att målet inte rör någon av Vivolines existerande produkter (som utgörs av system och engångsartiklar) men ett positivt utfall är av stor betydelse för en framtida satsning på lösningar och därmed för de långsiktiga tillväxtutsikterna. Vivoline är hemlighetsfulla kring planerna för en egen perfusionslösning för lungor (det projekt som benämnts ”SS2”) men även lösningar för hjärttransplantation berörs och satsningen på hjärtområdet har prioriterats upp under året.

 

Vivoline har nyligen fyllt på kassan genom en nyemission men aktien har trots det utvecklats svagt på sistone där sannolikt ett överhäng från garanter som fick övertilldelning i emissionen och skatterelaterade försäljningar med anledning av annalkande årsskifte bidragit negativt. Även om tvisten med Xvivo som sagt ännu inte är avgjord borde gårdagens besked minska den bedömda risken och det finns förutsättningar för en fortsatt återhämtning givet den pressade värderingen. Rensat för kassan värderas rörelsen till omkring 60 MSEK. En mer uthållig uppgång bygger dock sannolikt på att vi får se tydliga tecken på förbättring i orderläget. 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta Vivoline Medical
NoteringAktieTorget
Ticker / kodVIVO
Antal aktier22,87 milj
VDPeter Sebelius
StyrelseordförandeChristian W. Jansson
Största ägareIgelösa Life Science 20 %
http://www.handinhand.nu/