Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nyemission - 2014-09-11

Vivoline kallar till extra bolagsstämma och föreslår en företrädesemission på 27,4 MSEK. Det finns teckningsförbindelser för 16,3 MSEK och resten av emissionen är garanterad. Vivoline anger också att man avser att söka listning på First North. Emissionen omfattar 6,87 miljoner aktier till en teckningskurs om 4 SEK och innebär en utspädning på 30 % för de ägare som eventuellt inte tecknar. På pluskontot ser vi att den kortsiktiga finansiella risken undanröjts och att de personer som har insyn satsar hårt i nyemissionen, men på minuskontot finns fortfarande en osäkerhet om bolagets planer och tillväxtutsikter.

 

Emissionsbehovet har varit tydligt ett tag. Försäljningsutvecklingen har varit svagare än väntat och detta tillsammans med högre kostnader hänförliga till tvisten med Xvivo har tyngt kassaflödet och medfört att behovet av en kassaförstärkning tidigarelagts. Andra satsningar som den egna preservationslösningen Vivodex verkar som en följd åtminstone kortsiktigt ha blivit lidande och de regulatoriska framsteg (som t ex inledning av process för marknadsgodkännande i USA) som ledningen siktat på har ännu uteblivit i stor utsträckning, i varje fall har inget ytterligare kommunicerats i dessa frågor. Vivoline tar i ganska rejält när det gäller emissionsstorlek vilket förmodligen är rätt i detta läge för att bygga upp trovärdighet för bolagets satsningar. Bolaget är dock fåordigt om vad emissionslikviden ska användas till och vi efterlyser här mer information i kommande prospekt .  Man aviserar visserligen investeringar i utveckling av produkter för hjärtpreservation, i våra ögon är ett av de mest spännande projekten i bolaget, även om en lansering rimligen ligger en bit bort.

 

Kursuvecklingen har varit en stor besvikelse och värderingen i emissionen är följaktligen pressad (premoneyvärdering på 64 MSEK). Förklaringar är att nyhetsflödet har varit tunt hittills under året och givetvis bidrar även stämningen från Xvivo till osäkerhet. Vårt förtroende för bolagets förmåga att genomföra sina planer har naggats i kanten och en mer proaktiv styrelse och en VD som arbetar heltid med bolaget vore önskvärda signaler inför en listning på First North. Huvudägarna visar dock stor tilltro till bolaget genom att dessa förbundit sig att teckna större delen av deras andel i emissionen.  Vi hyser även förhoppningar om att frågetecken successivt kan börja rätas ut under andra halvåret och att vi kan se förbättrad orderaktivitet och värderingen är i våra ögon attraktiv i dagsläget. Bevisbördan ligger dock till stor del på bolaget och i väntan på positiva besked som kan innebära en tydlig vändpunkt lär kursen vara fortsatt svängig en tid framöver. 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta Vivoline Medical
NoteringAktieTorget
Ticker / kodVIVO
Antal aktier22,87 milj
VDPeter Sebelius
StyrelseordförandeChristian W. Jansson
Största ägareIgelösa Life Science 20 %
http://www.handinhand.nu/