Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


VD-intervju - 2014-01-23

En del aktieägare verkar bekymrade över stämningen. Skulle du kunna ge lite bakgrund till varför Xvivo stämt Vivoline?

Stig Steen patentsökte en uppfinning 1995 som gick ut på att tillsätta Nitroglycerin och Kalcium till ett sedan tidigare känt läkemedel – Perfadex. 1998 överlät Stig det patentet till Xvivo och då kom man överens om att patenterbara förbättringar av den uppfinningen, som den beskrevs i patentet, skulle Xvivo få exklusiv licens på.

Under ett annat forskningsavtal uppfann sedan Stig STEEN Solution, och för den uppfinningen gjordes ett separat överlåtelseavtal, vilket innebär att STEEN Solution vid den tidpunkten inte ansågs utgöra en förbättring av uppfinningen enligt det ursprungliga avtalet. 2003 sade Xvivo upp avtalet med Stig och slutade ersätta honom för den forskning han bedrev med hänvisning till att resultaten inte hade mer än begränsat kommersiellt värde.

Under flera år därefter utbildade Stig kliniker från hela världen i metoden att använda STEEN Solution utan ersättning från Xvivo och han försökte starta samarbete igen för att vidareutveckla tekniken kring STEEN Solution så att försäljningen kunde ta fart. Men Xvivo var inte intresserade. Och STEEN Solution rönte inte några stora försäljningsframgångar.

Under 2009 och efter flera försök till samarbete med Xvivo tog Stig till sist kontakt med mig med tankar om hur man skulle kunna göra det lättare för klinikerna att använda STEEN Solution och därmed ge metoden större spridning. Kring dessa tankar och idéer startade vi Vivoline Medical AB.

Vivoline har under de få åren vi varit aktiva startat upp flera kliniker och gjort flera nya upptäckter inom området med forskning som Vivoline finansierat.

Stig och våra patentingenjörer har hela tiden varit väl medvetna om avtalet och innebörden av det och självklart inte patentsökt något som kan anses vara förbättringar av den uppfinning som gjordes 1995.

Utöver att Vivoline faktiskt inte har något avtal med Xvivo, och att det uppfinningarna avser helt andra saker än ursprungspatentet så är det lite magstarkt av Xvivo att mer än 10 år efter att de ensidigt sagt upp avtalet hävda att de ska ha exklusiv licens på uppfinningar som de inte betalat för och som de inte kan använda i sina produkter. Det faller på sin egen orimlighet att Stig som professor aldrig igen skulle kunna uppfinna något inom sitt verksamhetsområde utan att det skulle ses som en förbättring av en uppfinning från 1995. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att Xvivos ombud begärt uppskov med sitt svaromål. Man kan ju tycka att om de gjort sin hemläxa innan stämningen lämnades in borde de väl kunnat svara inom utsatt tidsfrist?!

 

Hur bedömer du Vivolines chanser i stämningen?

Våra jurister känner sig säkra på sin sak och tvivlar på att stämningen har annat syfte än att störa Vivoline. Vivoline har en liten organisation och kanske tror Xvivo att lanseringen av vår motsvarighet till deras största intäktskälla kan försenas av denna stämning. Bara ett par veckors försening skulle göra det värt för dem att lämna in en stämningsansökan.

 

Kommer stämningen att påverka Vivoline?

Vi ändrar inte något i våra planer och vi har en försäkring som till viss del täcker våra kostnader. Glädjande nog har den ytterligare genomlysning som gjorts av patentsituationen gett oss en del nya uppslag om hur vi kan lansera fler produkter utan att göra intrång i andras patent.

 

När kan det bli tal om lansering av Vivodex?

Vi kommer att ha den första försäljningen av Vivodex under 2014 och jobbar för att uppnå detta så tidigt som möjligt under året.

 

På mötet i Stockholm pratade du om aggressiv prissättning för Vivodex vid lansering. Vad menar du med det?

Vad jag menar är att Xvivos produkt i princip har hela marknaden för lungpreservationslösningar och att vi kommer sänka priset tillräckligt mycket för att ta en stor del av den kakan. Kostnaden för att tillverka en lösning som Vivodex är låg, så det finns utrymme att sälja produkten till ett lägre pris.

 

Vilket är viktigast för Vivoline? Att nå nya kunder med LS1 eller att de existerande kunderna ökar användningen?

Vi har ett starkt fokus på att komma in på så många kliniker som möjligt för att öka vår installerade bas. Ju fler förbrukare som finns desto mer försäljning av engångsartiklar.

 

LS 1 är ju godkänt i EU, Kanada och Australien. Hur många system har ni installerat hittills?

21 stycken. Dessa finns i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Australien, Irland, Saudiarabien och USA (endast för forskning). Vi jobbar naturligtvis på att nå ytterligare områden under 2014.

 

Skillnad mellan Xvivos XPS-system och ert LS1?

Jag vill helst inte recensera konkurrentens produkt, men två viktiga och ganska uppenbara skillnader är att Xvivos XPS produkt är betydligt större än LS1 och mig veterligt är XPS ännu inte CE-märkt vilket gör att den inte får säljas i Europa.

 

Ert hjärtsystem går in i klinik i år hur ser framtiden ut för HS1?

Det är viktigt att understryka att utvecklingen kring hjärta ännu så länge drivs som ett forskningsprojekt av Prof. Stig Steen. Vi kommer med största sannolikhet att ta in utvecklingen av en kommersiell produkt i Vivoline så snart de kliniska försöken bekräftar de omfattande experimentella försöken som gjorts.

 

På sikt tror vi att produkter kring hjärta kan utvecklas snabbare än produkter för lungor då behovet om möjligt är ännu större.

 

Ni har ett utestående program med teckningsoptioner som löper ut den 31 januari och som kan inbringa maximalt ca 8 MSEK. Vad avser ni att använda likviden till, givet full teckning?

Det vi är i störst behov är att utöka marknadsorganisationen eftersom våra säljare idag har svårt att hinna med att bearbeta de kliniker som visat intresse, men även andra områden kommer att förstärkas vilket kommer visa sig under året.

 

Ni har inom kort ett möte med FDA angående processen för ett marknadsgodkännande i USA för LS 1. Ni hyser förhoppningar om en lansering i USA redan under 2014 vilket åtminstone i våra ögon vore klart tidigare än beräknat. Hur ser ni på chanserna för att genomföra detta?

Vi ser ett par olika vägar att gå varav minst en innebär en 510 (k), närmare än så vill jag egentligen inte gå in på vår strategi.

 

Smallcaps kommentar

Vivoline ser ut att gå ett spännande 2014 till mötes med lansering av Vivodex, klinisk utvärdering av hjärtsystemet HS1 och start av process för marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden för LS 1 på agendan. Parallellt fortsätter bearbetningen av befintliga och tillkommande geografiska marknader för LS 1.

 

Närmast på tapeten står att slutföra teckningsoptionsprogrammet och en hög teckningsgrad här skulle bli en viktig kursdrivande faktor och ge en kassaförstärkning och därmed möjliggöra ökad takt i marknadsbearbetning.

 

Det är svårt att undvika att beröra Xvivos stämning. Efter att ha tagit del av de offentliga stämningshandlingarna delar Smallcap, som vi tidigare skrivit om, den uppfattning som VD Peter Sebelius uttrycker i intervjun, att Vivoline har starka argument till stöd för sitt försvar. Det främsta syftet med stämningen är att försöka strö grus i maskineriet och försena för en konkurrent. Det understryks av att den senaste pressreleasen från Xvivo om stämningen kom under förra teckningsperioden. Vi håller det inte för osannolikt att Xvivo kommer att ta till liknande medel även denna gång men då kunskapen om ärendet ökat borde den negativa överraskningsfaktorn bli mindre i dagsläget. Smallcap tror att gapet i börsvärde de två bolagen emellan kommer att krympa under året.


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta Vivoline Medical
NoteringAktieTorget
Ticker / kodVIVO
Antal aktier22,87 milj
VDPeter Sebelius
StyrelseordförandeChristian W. Jansson
Största ägareIgelösa Life Science 20 %
http://www.handinhand.nu/