Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Uppdatering - 2013-12-20

Smallcap publicerade sin Vivolineanalys den 25 september och enligt vår syn var det uppenbart att det hade gått marknaden förbi att det på Aktietorget fanns ett bolag med forskning och produkter i absolut världsklass. Sedan vår analys har dock Vivolineaktien haft en slagig och svagare kursutveckling än vad vi hade förväntat oss. En viktig förklaring är ett skärpt tonläge från konkurrenten Xvivo gentemot Vivoline.

 

Detta har tydligast manifesterats i form av en stämning mot Vivoline, där Xvivo anser sig ha licensrättigheter till patentansökningar rörande Vivolines utvecklingsprojekt SS2, Heartadex 1 och Heartadex 2. Dessa rättigheter ska i sin tur bygga på ett utvecklingsavtal som träffades 1998 mellan Vitrolife och Vivolines grundare Stig Steen och som angav att Xvivo ska ha rätt till de vidare förbättringar som Igelösa Life Science gör av en patenterad förbättring av förvaringslösningen Perfadex. Mer om detta nedan. Vidare har Xvivo aviserat att bolaget avser att lansera en egen maskinplattform för EVLP-behandlingar, XPS, i Europa under 2014 förutsatt att CE-märkning erhålls. Detta skulle i så fall bli en direkt konkurrent till Vivolines LS1-system. Att det blir konkurrens på marknaden för EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion)-utrustning är nog i längden ofrånkomligt och är inte enbart av ondo då det förmodligen kan bidra till att snabba upp marknadspenetrationen. En tydlig skillnad är att XPS är anpassat för ett annat behandlingsprotokoll, det s.k. Torontoprotokollet medan LS 1 bygger på det skandinaviska protokollet. I det senare tillsätts röda blodkroppar till lösningen som cirkulerar i organet. Vivoline har ett försprång då LS 1 redan har lanserats kommersiellt och använts kliniskt även om XPS kan förväntas att få validering i och med den pågående NOVEL-studien i USA.

 

Vad gäller stämningen så har Xvivo inkommit med en stämningsansökan som Vivoline har besvarat. I sitt svar bestrider Vivoline käromålet i sin helhet. Det är som utomstående svårt att helt sätta sig in vad som gäller eftersom avtalet mellan Igelösa och Xvivo inte är känt i detalj, men det finns ett par faktorer som vi ändå tycker är intressanta att ta en titt på.

 

1. Att Xvivo stämmer Vivoline trots att dessa två bolag inte har något avtal i grunden måste anses anmärkningsvärt. Vivoline har sökt och erhållit patent för lösningarna. Stämningen borde, om något, ha riktats mot den part som Xvivo har ett avtal med, dvs Igelösa.

 

2. Vad är en förbättring av en lösning? Den lösning och det patent som avtalet grundar sig på är i sin tur en förbättring av Perfadex där kalcium och nitroglycerin har tillsats. Således tycks det naturligt för en utomstående att en förbättring av denna förbättring måste innehålla nitroglycerin och kalcium, annars rör det sig snarare om en förbättring av den generiska Perfadex och denna lösning står sedan länge utan patent och omfattas heller inte av något avtal med Igelösa eller Vivoline. Ingen av Vivolines uppfinningar innehåller nitroglycerin. Det ska understrykas att Xvivos flaggskeppsprodukt, evalueringslösningen STEEN solution, vars funktion Vivolines SS2 mest liknar, uppenbarligen inte sågs som en förbättring i detta avtals mening utan reglerades i ett annat avtal och det visar att Xvivos resonemang haltar i jämförelse med hur de historiskt själva har agerat i ett liknande fall.  

 

3. Om nu avtalets omfattning ska tolkas så brett som Xvivo vill göra gällande tycks det röra sig om ett konkurrenshämmande avtal som hindrar Stig Steen från att verka inom utveckling av lösningar för transplantation. Att ett sådant avtal på ett lagligt sätt skulle kunna sträcka sig över så lång tid som Xvivo menar är inte sannolikt.

 

Att Xvivo faktiskt inte har någon produkt som bygger på det omstridda avtalet betyder visserligen att de sannolikt inte har så mycket att förlora ur omedelbar ekonomisk synvinkel om en dom inte går deras väg, förutom rättegångskostnader. Konsekvensen för Vivolines del om bolaget förlorar stämningen skulle vara mer negativ då man i så fall riskerar att förlora del i framtida tillväxtpotential (produkterna är dock ännu inte lanserade). I vår analys utgjorde SS2, Heartadex 1 och Heartadex 2 sammantaget ungefär 1/3 av vårt totala riskjusterade motiverade värde. Smallcaps bedömning är dock att Vivoline hittills har presenterat starka argument till stöd för sin ståndpunkt.

 

Vi är inte jurister och tankarna ovan grundar sig bara på ett logiskt resonemang och ytterst grundläggande kunskaper inom juridikens värld. Vi har dock en misstanke om vad det egentliga syftet med stämningen är.

 

Den verkliga anledningen? Xvivos i särklass största intäktskälla är idag Perfadex. En lösning helt utan patent som inbringar stora vinster till Xvivo. När Vivoline säger att de under nästa år avser lansera sin egen generikalösning, Vivodex, till ett betydligt lägre pris är det självklart ett stort hot mot Xvivo. När det lanseras generika är det en tumregel att originalpreparatet i snitt får behålla ca 20 % av marknaden till 80 % av priset.  En lansering av Vivodex kommer definitivt att påverka Xvivos försäljning negativt. Att stämma Vivoline för att skapa osäkerhet i Vivolines aktiekurs och därmed försöka se till att de inte tillförs medel för en snabbare expansion skulle därför kunna vara ett affärsmässigt beslut mer än ett juridiskt. Xvivo försökte ju också störa emissionen genom att skicka ut en pressrelease om samma sak under teckningstiden.

 

Xvivos produktpipeline efter STEEN solution ser tom ut, egen forskning saknas och man blir därmed beroende av ett fåtal produkter med de risker som det innebär. Det system för perfusion som de tagit fram har plockats ihop av redan existerande produkter med huvudsakligt syfte att genomföra FDA-studierna och det återstår att se om det kan bli en kommersiellt framgångsrik produkt med avseende på funktionalitet och lönsamhet.

 

Vivoline har en stor fördel i jämförelse med Xvivo. De har Stig Steen, en världsauktoritet inom transplantation som respekteras över hela världen och som har direkta kontakter bland andra som är ledande inom transplantation. Xvivo har dessutom tidigare löpande skickat sina kunder på utbildning till Igelösa vilket innebär att Vivoline redan har en relation till dessa. Logiskt sett talar mycket för att Xvivo borde vilja ta över Vivoline. Att bli av med en konkurrent och samtidigt få tillgång till ett väl utvecklat system för transplantation och en produktpipeline för hjärttransplantation skulle vara en stor fördel så vi kan nog förvänta oss att de fortsätter försöka sätta käppar i hjulen för Vivoline.

 

Stämningen bidrar till osäkerhet men det bör samtidigt betonas ingen av de Vivolineprodukter som idag finns på marknaden berörs av målet. Vår initiala bedömning i detta visserligen tidiga skede av målet är att Vivolines chanser förmodligen är betydligt bättre än vad som återspeglats i kursutvecklingen och för den mer riskvillige kanske stämningen ska ses som en chans att komma in i aktien.

 

Vad gäller den operativa verksamheten så visade delårsrapporten för tredje kvartalet på något lägre omsättning än vad vi räknat med, dock sjönk de fasta kostnaderna jämfört med föregående kvartal och sammantaget var resultatet i linje med våra förväntningar. Samtidigt uppgav Vivoline att man arbetar intensivt på att slutföra ett par affärer som offererats tidigare under året. Under december offentliggjordes en order till en klinik i Montreal. Kanada är en framstående nation inom organtransplantation och har varit tidiga i att anamma EVLP-tekniken och vi anser därför att ordern är en klar fjäder i hatten för Vivoline.

 


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta Vivoline Medical
NoteringAktieTorget
Ticker / kodVIVO
Antal aktier22,87 milj
VDPeter Sebelius
StyrelseordförandeChristian W. Jansson
Största ägareIgelösa Life Science 20 %
http://www.handinhand.nu/