Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rik på klinik? - 2012-05-15

Orasolv har under våren knoppat av produktdelen och är nu renodlat mot tandvård och kringtjänster. Bolaget genomför nu en nyemission för att stärka balansräkningen och förbättra förutsättningarna för en vinstgivande och kassaflödespositiv verksamhet.

Under förra året genomfördes åtgärder och investeringar som bidragit till ökade kostnader på kort sikt men som borde kunna bidra till en relativt snabb förbättring i lönsamheten. Målet är att kunna uppvisa ett positivt operativt kassaflöde fr. o m andra halvåret. Detta är en förutsättning för att Orasolv ska kunna fortsätta ha en aktiv roll i konsolideringen av en mycket fragmenterad tandvårdsmarknad.

Bolaget har en hel del att bevisa men mycket talar för att vidtagna åtgärder bör kunna leda till svarta vinstsiffror och börja lyfta lönsamheten närmare konkurrenternas nivå. Smallcap bedömer att värderingen är låg och ser ett motiverat värde på 0,46 SEK per aktie baserat på vår kassaflödesmodell. Den pressade kursen kan ge ett bra ingångsläge, men den finansiella ställningen är ganska svag och ett viktigt steg för att vända sentimentet är att aktieägarna visar sitt förtroende och den pågående emissionen blir tecknad i hög grad. Som backup kan dock bolaget utnyttja garantiåtaganden för 81 % av emissionen. Orasolv ämnar fortsätta växa genom förvärv om pusselbitarna faller på plats men kan även självt bli mål för uppköp från större och finansiellt starkare aktörer på tandvårdsmarknaden.


Tidigare analyser
Rik på klinik? 2012-05-15

Dela med dig
Fakta Orasolv
NoteringFirst North
Ticker / kodOS
Antal aktier44,2 Milj. före emission maj 2012
VDJan Svensson Freij
StyrelseordförandeRune Löderup
Största ägareRune Löderup
http://www.handinhand.nu/