Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Filmlänk och kommentarer - 2012-10-12

Filmen finns här

Episurf är aktuella då de går in i en mycket viktig fas i bolagets utveckling när kliniska studier i människa av implantatet Episealer Knee inleds i höst. Under presentationen, där bolaget representerades av VD Nina Bake och den nyanställde försäljningschefen Peter Rautio, uppgavs att det första implantatet kommer att opereras in innan jul. De kliniska studierna väntas pågå under ca ett år och ska undersöka parametrarna smärta och funktion. Syftet är att bereda vägen för CE-märkning och därefter en kontrollerad lansering i en handfull kliniker under 2014. I väntan på godkännande driver bolaget sk Epiclinic där ortopeder får testa på metoden på djurkadaver.

 

En viktig aspekt som betonades är att metoden är mindre invasiv än de flesta andra existerande behandlingar på marknaden. Detta minskar risken för patienten, jämfört med ett mer omfattande ingrepp som proteser som förändrar leden för all framtid och därmed riskerar att kraftigt försvåra senare behandlingar. Inga av dagens existerande behandlingar med proteser håller livet ut, varför lejonparten av dessa är förbehållna patienter i övre medelåldern eller senare.  En patient i medelåldern som behandlas med Episealer-implantat kan genom detta relativt begränsade ingrepp få utvecklingen av artros bromsad och patienten ifråga kan då besparas 15-20 år av ledsmärtor (eller få dessa betydligt mildrade) fram tills dess att en protes kan bli aktuell. Bolaget har även lagt stor vikt på utveckling av instrumentering och den kirurgiska borrguiden Epiguide för att så långt som möjligt underlätta utförande av ingreppet för ortopeden. Detta ökar precisionen i operationen och förkortar allmänt inlärningskurvan för ortopeden, vilket i sin tur blir betydelsefullt för att övertyga kåren att anamma behandlingen i bred skala. Den höga graden av individanpassning i Episealer framhölls vidare som något unikt, i kontrast till de ”one-size-fits-all”-metoder som normalt använts vid t ex knäersättningsoperationer, och därmed som en viktig ”selling point”.

 

Det är tydligt att Nina Bake och hennes kollegor på Episurf har en stark tro på bolagets framtid och ser ett stort medicinskt behov för bolagets produkter. 1,2 miljoner knäproteser opereras in varje år i Västeuropa och USA. Marknaden för knäimplantat omsätter ca 50 Mdr SEK per år enligt Stryker, men då ska det understrykas att det i det segment som Episurf främst adresserar, dvs. 30-65-åringar, egentligen inte finns några riktigt effektiva behandlingar idag. Bolaget gav inga nya prognoser men ser fortfarande tidigare målsättning om uppåt 10 000 implantat ett par år efter lansering som realistisk, och menade att det fanns exempel på utrullningar i motsvarande takt som ger stöd åt målet. Smallcap gissar att det är Arthrosurface som här åsyftas och uppskattar att en försäljning av 10 000 implantat skulle motsvara mer är 150 MSEK i försäljning. Episurf planerar även utveckling av implantat för andra leder, som Episealer Toe, vilket kan öka den adresserbara marknaden ytterligare.

 

Hur snabbt utrullningen av Episealer kan ske i praktiken återstår så klart att se, men Episurf bedömer i nuläget att det inte behövs några ytterligare kliniska studier efter den nu pågående prövningen för att kunna gå vidare till lansering.  Episurf har en intuitivt tilltalande lösning på ett gigantiskt problem och det har i och med djurstudien försvunnit mycket risk ur bolaget utan att aktiekursen har rört sig. Ingreppet är minimalt och materialen man använder är kända sedan gammalt. Smallcap tycker att man som investerare har oddsen på sin sida och att risken är betydligt mycket mer hanterbar än vad aktiekursen antyder.


Tidigare kommentarer