Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Världsrekordet i trading har Dan Zanger som under en period av 18 månader tradade 10 000 USD till 18 MUSD, med start sommaren 1998. Zanger är specialist på aktiehandel.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Implantatutveckling på stadiga ben - 2011-08-15

Episurf har utvecklat en teknologi för att snabbt och enkelt kunna utföra en operation i, framför allt, knäet med stor precision. Implantatet som sätts in är individanpassat och ska fungera bra med motstående ledyta. Materialen som används har, och detta är viktigt, sedan länge använts i människokroppen och funnits fungera bra. Detta minskar risken väsentligt i jämförelse med om det hade rört sig om nya material. I den nyss avslutade långtidsstudien på får har de preliminära resultaten visat att implantaten fungerar precis som bolaget hoppats att de skulle göra. Episurf har en helt unik produkt vad gäller enkelhet, snabbhet och prestanda. Detta kan till viss del också skapa ett nytt vårdsegment då Episealer kan komma in tidigare i processen och kanske behandla människor redan när skadorna är begränsade för att på så sätt förhindra att de förvärras. Detta skulle då sannolikt leda till att behovet av att sätta in nya knäledsproteser skulle minska eller i alla fall skjutas upp. Detta är intressant ur ett konkurrentperspektiv eftersom om Episurfs teknik fungerar så bra som de hoppas kommer de att utgöra ett hot mot de aktörer som idag finns på marknaden och därmed bli en potentiell uppköpskandidat. Episurf skulle inte bara kunna komplettera de företag som idag finns i branschen. Bolaget skulle självklart vara mycket mer värt i en organisation som redan har etablerade distributionskanaler och kundrelationer. Det skulle sannolikt leda till mer och tidigare försäljning än vad vi idag kan räkna på.


Bolaget går nu in i kliniska studier, något som ryggmärgsmässigt känns som hög risk, men vi vill hävda att så inte är fallet. Vi vet redan att materialen fungerar bra i kroppen och vi har genom en långtidsstudie på får kunnat se att implantaten inte sliter mer på motstående ytor än riktigt brosk. Det finns så vitt vi kan se inget som talar för att resultaten kommer att bli annorlunda när implantaten ska opereras in i människor. Snarare finns det en del som talar för att processen kommer att gå ännu smidigare. Det är ju enklare att få en människa att ta det försiktigt med belastning ett par veckor än att få ett får att göra detsamma. Självklart kan det dyka upp problem som ingen räknat med och att kalla studien en formalitet är väl optimistiskt, men det ser hur som helst riktigt bra ut på papper.


En utmaning som den potentielle investeraren har är hur denne ska förhålla sig till utrullningstakt. Ju snabbare Episurfs teknologi kan nå acceptans ju större värde får bolaget. Det är idag inte någon som kan säga hur snabbt en utrullning kan gå varför värdet på bolaget är svårt att få fram . En viss trygghet kan fås i affärer som gjorts i branschen som tyder på att marknaden verkligen uppskattar nya bolag i branschen. Nyemissioner på 50 MUSD och uppköp på 100 MUSD har noterats. En ytterligare trygghet kan också fås genom att studera insiders agerande. De har ökat sitt ägande sedan första dagen på AktieTorget och de har även deltagit i nyemissionen. Huvudägaren Serendipity garanterade hela emissionen och verkar vara väldigt nöjda med att ha fått ta på sig en ännu större mängd aktier.


Smallcap finner idag värden idag på 41 SEK per aktie. Denna tar inte hänsyn till eventuella uppköpsmöjligheter och har relativt konservativa antaganden vad gäller Episurfs möjligheter att i ett senare skede ta sitt koncept vidare in i andra leder.


Tidigare analyser