Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 3kv. 2015 - 2015-11-27

(Ändring tredje stycket om dagskurs i förhållande till motiverat värde, tillägg två nya stycken på slutet)

 

Sent omsider tycks aktiemarknaden ha fått upp ögonen för potentialen i Copperstoneprojektet, även om kursrörelsen milt uttryckt kan synas väl häftig. Bolaget har nyligen rapporterat uppmuntrande observationer från de inledande borrningarna och ambitionen är att relativt snabbt (i början av nästa år) kunna presentera en mineraltillgångsuppskattning enligt JORC-koden för delar av fyndigheten. Det är naturligt att bolaget planerar att ansöka om en ny bearbetningskoncession i området under nästa år, troligen i norra delen av Copperstone, för att komplettera Svartliden- (beviljad koncession) och EVA (ansökt, ännu ej beviljad)-fyndigheterna. En positiv signal för projektets värde är vidare att VD nu uppger att Copperstoneprojektet planeras att bli ett dagbrott.

 

Kassan uppgick till 1,4 MSEK vid det tredje kvartalets utgång, dock har bolaget därefter beviljats ett konvertibelt lån från Norrlandsfonden på 3 MSEK. Det finns även utestående teckningsoptioner som kan inbringa 6,5 MSEK och som löper ut i maj 2016. Med detta sagt vore det enligt Smallcap önskvärt med ökade resurser i någon form för att möjliggöra mer omfattande prospektering i Copperstoneprojektet, om finansiering kan fås till rimliga villkor. Bolaget uppger i det sammanhanget att det ” för löpande förhandlingar om kompletterande finansiering för utvecklingen av Copperstoneprojektet”. Hur man väljer att agera i pågående företrädesemission i Nordic Iron Ore (NIO) påverkar naturligtvis också kapitalbehovet, dock är det vår utgångspunkt att man inte kommer att teckna. 

 

Börsvärdet har rört sig mycket kraftigt den allra senaste tiden och är (i skrivande stund får tilläggas) i linje med vårt tidigare angivna motiverade aktieägarvärde vilket före justering för NIOs emission ligger på knappt 60 MSEK. För att vi ska höja vår motiverade värde vill vi se att pusselbitar och omvärldsfaktorer som sänker risken faller på plats, t ex i form av en tydlig återhämtning i kopparpriset, en framgångsrik borrkampanj och fastställd större mineraltillgång enligt JORC-standard eller beviljad bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten (som utgör en del av Copperstoneprojektet). Vad avser det senare så sköts frågan över till regeringens bord för nästan exakt ett år sen och tidpunkten för ett beslut torde därför närma sig.

 

Tillägg 151201

 

Bolaget presenterar resultat från de två första kärnborrningarna (av beräknat tio) i den pågående borrkampanjen i den norra delen av Copperstone. De två hålen utgör för få och för glesa observationer för någon meningsfull bedömning i det här läget enligt Smallcap. Det finns ett antal gamla borrhål från ett område mellan de nya borrningarna där vi inte känner till resultaten men som förhoppningsvis kan komplettera den nya informationen. Det södra hålet innehåller en längre sektion på 29 m @ 0,67 % koppar nära dagen. Sammantaget är det dock för tidigt för att värdera borresultaten och vi får invänta i första hand ytterligare resultat från de andra borrningarna. Det ska förtydligas att i det Exploration Target på 60-100 miljoner ton anges ”kopparekvivalenter” vilket är ett annat mått än metallhalt och där även andra värdemetaller räknats in och ”omvandlats” till att motsvara koppar.  Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara någon motsats mellan å enda sidan målsättningen på 1-1,2 % kopparekvivalenter och å andra sidan något lägre rapporterade kopparmetallhalter, beroende bland annat på vilka halter av andra metaller som kan påvisas. Metallekvivalenter har som mått lägre säkerhet än metallhalter.

 

Copperstone Resources meddelar att man sålt sina teckningsrätter i Nordic Iron Ores emission vilket inbringar 0,35 MSEK. NIO-innehavet blir därmed kraftigt utspätt och ägarandelen sjunker preliminärt till drygt 3 %, men vi anser att det är rätt att prioritera Copperstoneprojektet i det här läget. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00