Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den sämsta årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1931 och uppgick till -52,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Lån från Norrlandsfonden - 2015-09-22

Lån ger andrum i väntan på EVA-besked

De förhandlingar om finansiering av Copperstonefyndigheten som Copperstone Resources informerade om i den senaste delårsrapporten har utmynnat i ett konvertibelt lån från statliga Norrlandsfonden på 3 MSEK. Lånet kan från 2017 konverteras till aktier med en strike på 0,24 SEK. Medlen ger ett andrum och ska användas till ytterligare undersökningar av Copperstonefyndigheten. Finansieringen är ett positivt besked, en tydlig framgång för ledningen och ett välbehövligt komplement till vårens emission.

 

Ganska nyligen övergick Norrliden Mining med Copperstoneprojektet helt i Copperstone Resources ägo sedan avtalet med Mandalay avslutats och Norra Norrlidenfyndigheten återgått till det kanadensiska bolaget. Det saknas resurser att utveckla Copperstonefyndigheten på egen hand. Högt på önskelistan ligger därför sannolikt en ny stark partner. Vi gissar att en potentiell partner åtminstone kommer att invänta att Regeringen avgjort frågan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten och att den regulatoriska dimman därmed lättar. Bolaget har dock uppgett att Copperstoneområdet kan utvecklas även utan EVA då det är vidsträckt och det redan finns koncession på plats för Svartliden.

 

Brygglån till Nordic Iron Ore ger déjà-vu-känsla

Under andra kvartalet delades ca 1 miljon aktier i tidigare intressebolaget Nordic Iron Ore ut till aktieägarna. Copperstone Resources har även deltagit med 1,25 MSEK i ett brygglån på totalt 4,25 MSEK till NIO som löper på tolv månader. Det ger i våra ögon motstridiga signaler att först skifta ut en stor del av NIO-innehavet, och därefter i samma bolag placera medel, om än i form av ett lån., som nyss hämtas in från de egna aktieägarna. Detta i synnerhet när de egna resurserna är knappa. Bakgrunden är givetvis att NIOs situation är pressad av de mycket tuffa förhållandena på järnmalmsmarknaden men det understryker snarare problematiken och vikten av att Copperstone Resources prioriterar klokt då bolaget är för litet för att vara aktiv ägare i såväl NIO som i Copperstoneprojekten.

 

Stor ”rabatt”

Värdet av metalltillgångar har fallit sedan vår analys från i mars i år och utdelningen av NIO ska även räknas av. Att hela Copperstoneprojektet kunnat tas över (tidigare andel 50 %) i utbyte mot andelen i den klart mindre Norra Norrlidenfyndigheten motverkar emellertid till stor del dessa negativa effekter.  Med ett Exploration Target på 60-100 miljoner ton har Copperstoneprojektet en potential att bli en av Sveriges största basmetalltillgångar (det krävs dock ytterligare prospektering för att verifiera detta).

 

Vi ser sammantaget fortfarande ett riskvägt motiverat värde på 50-60 MSEK , lite beroende på hur NIO-innehavet värderas, där absoluta lejonparten ligger i Copperstonefyndigheterna. Med dagens kurs är ”rabatten” i börsvärdet således mer än 70 %. Detta borde delvis förklaras av oro för finansiering och kraftig utspädning. Utestående teckningsoptioner, som kan inbringa 6,5 MSEK, löper ut i maj nästa år med ett lösenpris på 0,18 SEK. Med lite manöverskicklighet kan nuvarande finansiering räcka till dess. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00