Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

NIO uppgraderar mineraltillgångar - 2015-04-30

Copperstone Resources intressebolag Nordic Iron Ore uppgraderar mineraltillgångarna i Blötbergetgruvan efter förra årets kompletterande borrprogram. Kända och Indikerade mineraltillgångar ökar till 46,8 miljoner ton @ 41,5 % Fe, jämfört med tidigare 38,6 miljoner ton @ 42,1 % Fe. En högre cut-off/gränshalt tillämpas (25 % vs 15 %) vilket bidrar till att totala mineraltillgångar, inklusive antagna, minskar något jämfört med tidigare uppskattning. Sammantaget är det ett positivt, om än inte överraskande besked som ett steg i projektutvecklingen och den pågående feasabilitystudien för Blötberget. Det ger stöd åt synen att projektet är av god kvalitet, även om de svåra marknadsförhållandena överskuggar för närvarande.

 

Efter vinterns genomförda emission återkom Copperstone också nyligen angående den i höstas aviserade utdelningen av NIO-aktier. Inför ordinarie stämma den 7 maj föreslås att 100 Copperstoneaktier ska ge en utdelning på 1 NIO-aktie. Totalt innebär det att ca 1 miljon NIO-aktier delas ut. Med nuvarande svaga sentiment för järnmalmsbolag bedömer vi att åtgärden framför allt har en symbolisk poäng som en del i renodlingen av koncernen. Givetvis finns även en förtroendeaspekt med i bilden i och med att bolaget här demonstrerar sin avsikt att fullfölja tidigare angivna planer. I dagsläget är de direkta fördelarna för aktieägarna av utdelningen inte helt uppenbara, åtminstone inte på kort sikt, eftersom NIO alltjämt är onoterat/olistat. Sett till den goda ägarspridningen borde visserligen inte steget till någon form av organiserad handel vara jättestort, men det återstår att se då vi inte känner till några sådana planer.

 

Effekten på eget kapital blir enligt vår bedömning hanterbar (knappt 8 MSEK). Det är på förhand svårt att veta vad skatteeffekten blir för aktieägarna eftersom det troligen avgörs av kursförändringen på Copperstoneaktien efter utdelning, om vi tolkar Skatteverkets praxis rätt. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00