Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten - 2014-12-02

Bergsstaten meddelar att Bergsmästaren förordar bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten som ägs av Kopparberg Minerals intressebolag Norrliden Mining. Tidigare har Länsstyrelsen i Norrbotten avstyrkt ansökan och då myndigheterna är oeniga tas ärendet vidare till Regeringen. Bergmästarens yttrande är klart positivt för Norrliden Mining och vi bedömer att sannolikheten för att en koncession beviljas stärks.

 

I det segdragna ärendet kring ansökan för EVA-fyndigheten har Bergsstaten nu tagit ställning för ett beviljande av koncession. Det är ett för oss inte helt överraskande men inte desto mindre tydligt framsteg för Kopparberg Mineral/Norrliden Mining och lite anmärkningsvärt då Bergsstaten därmed går emot Länsstyrelsen, som avstyrkt ansökan med hänsyn till rennäringen i området. Såväl EVA som rennäringen är s.k. riksintressen men bergmästaren anser att företräde bör ges åt EVA i detta fall. Eftersom Bergsstaten enligt minerallagen inte ensamt får frångå Länsstyrelsens bedömning i en koncessionsansökan hänskjuts frågan till högre instans, dvs. Regeringen.

 

EVA är en del av Copperstoneområdet där Norrliden Mining nyligen identifierat en mycket stor mineralisering (främst koppar) i form av ett Exploration Target på 60-100 miljoner ton. Se även kommentar http://www.smallcap.se/company/29/comment/401/.  Bergsstatens besked stärker utsikterna för ”Norrliden-benet” och gör det potentiellt än mer betydelsefullt för Kopparberg Mineral, vid sidan av innehavet i Nordic Iron Ore. Det finns så klart inga garantier att regeringen slutligen går på Bergsstatens linje och styrker ansökan. Dock finns det liksom tidigare en hel del omständigheter som talar för Norrlidens sak, bl. a. att man redan innehar bearbetningskoncession för Svartliden, inom vars skyddsområde EVA befinner sig. Hur snabbt regeringen kan avgöra frågan återstår att se, Kopparberg Mineral hoppas så klart på snabb hantering. Enligt Smallcap är gissningsvis andra halvan av nästa år en rimlig bedömning sett till normala handläggningstider.

 

På kort sikt behöver Kopparberg Mineral ordna finansiering, detta besked ingjuter dock ytterligare framtidshopp för gruppens basmetallprojekt och är uppmuntrande inför exempelvis en nyemission. Kopparberg Mineral kan inte finansiera utvecklingen av Copperstone helt på egen hand men Norrliden har även Mandalay Resources (50 %) i ägarledet.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00