Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Månadsskifteseffekten är ett fenomen som dokumenterats i flera studier (åtminstone på S&P500) och som innebär att aktier återkommande förefaller ha bättre avkastning under den sista dagen och de fyra första dagarna i månaden jämfört med andra perioder.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 3 kv. 2014 - 2014-11-30

Tredje kvartalets ljuspunkter var främst finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore och att Norrliden Mining identifierat ett mycket omfattande Exploration Target i Copperstone. Dessa motverkades dock av mycket pressade järnmalmspriser och fortsatt svagt sentiment för järnmalmsprojekt som tillsammans med allmän finansmarknadsoro bidrog till låg teckningsgrad i optionsprogrammet som löpte ut i oktober. Styrelsen ser över finansieringsalternativ och vi förväntar oss ett besked inom kort.

 

Kassan uppgick till 0,4 MSEK den 30 september. Därefter har den fyllts på med likvid från emission via utnyttjande av teckningsoptioner på 1,3 MSEK och upptagande av ett kortfristigt lån på 1,5 MSEK. Ett tidigare utfärdat lån till intressebolaget Nordic Iron Ore har kvittats i NIOs nyligen genomförda nyemission och Kopparberg Mineral äger därefter ca 2,2 miljoner aktier motsvarande ca 15 %.  Kassan borde räcka drygt året ut men behöver alltså påfyllning snart och styrelsen söker alternativ för finansiering. Tidigare under hösten uppgavs att minst hälften av innehavet i NIO skulle delas ut till Kopparberg Minerals aktieägare. Bolaget har lite förvånande inte kommunicerat något mer kring dessa planer men vi gissar att NIO-posten kan bli en komponent i ett kommande finansieringsupplägg, t ex kombinerat med en företrädesemission.

 

Det överraskande skarpa fallet i järnmalmspriset skapar osäkerhet kring flertalet järnmalmsprojekt inklusive Nordic Iron Ore. En återhämtning från dagens prisnivåer kring 70 USD/ton är sannolik men snabbheten och kraften i en sådan svåra att förutspå. För NIOs del ger den nyligen genomförda emissionen på 58 MSEK andrum och viss utvecklingsmöjlighet tills vidare, men förseningar och omprioriteringar är troliga. För närvarande görs borrningar i Blötberget samt provanrikning.

 

NIOs emission gjordes till en värdering på ca 360 MSEK, vilket motsvarar ett värde på 55 MSEK för Kopparberg Minerals andel. Under hösten har dock marknadsläget försvagats markant och de stora prissvängningarna försvårar en värdering i dagsläget. Kopparberg Mineral är för små för att på sikt vara involverade i järnmalmsprojekt på och en förändring av ägandet är trolig. Marknadsläget är generellt ljusare för basmetaller och i det perspektivet blir utvecklingen inom Norrliden Mining självfallet mycket betydelsefull för Kopparberg Mineral. Copperstonefyndigheterna gör detta intressebolag högintressant och vi har tidigare bedömt Kopparbergs andel (50 %) vara värd 45 MSEK. För att tydliggöra värden krävs dock investeringar i projektutveckling och den låga värderingen gör att utspädningen i värdet per aktie riskerar bli stor vid exempelvis en företrädesemission. Kopparbergaktiens kurs lär därför vara fortsatt pressad tills finansieringsfrågan klarnat, vilket som sagt av allt att döma lär ske inom kort. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00