Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Delar ut Nordic Iron Ore-aktier - 2014-10-15

Kopparberg Minerals styrelse föreslår utdelning av minst hälften av innehavet i Nordic Iron Ore till Kopparberg Minerals aktieägare.  Smallcap ser det som riktigt att fokusera på något mindre projekt där inflytandet är större. Kopparberg Minerals NIO-innehav värderas indirekt väsentligt lägre på börsen i dag än i NIO:s framgångsrika företrädesemission nyligen och det är naturligt att kursen stärks på beskedet.

 

Kopparberg Mineral avser att dela ut minst hälften av innehavet (som totalt uppgår till 2,13 miljoner aktier) i intressebolaget Nordic Iron Ore. Nordic Iron Ore meddelade samtidigt igår att bolaget slutfört en finansieringsrunda och tagit in 58 MSEK i dels en riktad emission, dels en företrädesemission till en värdering på 25 SEK per aktie. Att Nordic Iron Ore slutfört emissionerna är troligen en viktig förklaring för tidpunkten för beslutet till utdelning. En annan är förstås de positiva resultaten från studierna av Copperstonefyndigheterna som motiverar ökad prioritet åt Norrliden Mining framöver. Möjligheten att via Kopparberg Mineral komma över NIO-aktier till en relativt sett mycket låg värdering blir förstås ett lockbete för innehavarna av utestående teckningsoptioner att utnyttja dessa.

 

Gruvprojekt är resurskrävande, i synnerhet för järnmalm, och vi tycker därför att det är logiskt att Kopparberg Mineral nu väljer att fokusera på mindre men dock intressanta basmetallprojekt där inflytandet blir större.  I första hand gäller det Norrliden Mining (50 % ägande), där ett mycket betydande Exploration Target nyligen identifierats i Copperstoneområdet. Ytterligare prospektering kommer krävas och tillståndsprövningar behöva genomföras men här kan finnas embryot till ett mycket rejält basmetallprojekt. Baksidan av en utdelning är att rest-Kopparberg allt annat lika riskerar bli ett mindre bolag på börsen. Nordic Iron Ore är också än så länge onoterat och någon noteringstidpunkt har inte preciserats och är därför en tillgång som är svår att omsätta för en mindre aktieägare. Kopparberg Mineral röner dock knappast någon större uppskattning på aktiemarknaden i dagsläget av värderingen att döma, och en tydligare fokusering är därför en strategisk signal som kan hjälpa till att lyfta fram övervärden och därmed betala sig.   


Det är slående att jämföra värderingen i NIO:s finansiering med Kopparberg Minerals aktiekurs. Innehavet på 2,13 miljoner motsvarar vid en kurs på 25 SEK ett värde på 53 MSEK, att jämföra med hela Kopparbergs börsvärde på 22 MSEK. Sammantaget ser vi beslutet som ett smart drag för att synliggöra värden i Kopparberg Mineral. Det ska noteras att Kopparberg är i behov av finansiering, vilket bland annat kan medföra utspädning. I första hand finns som nämnts utestående teckningsoptioner med en strike på 0,55 SEK som löper ut den 17 oktober och som vid full teckning ger en utspädning på 21 %. Utifrån dagens besked att döma så är också det resterande innehavet i Nordic Iron Ore (efter utdelning) till salu, även om det är osäkert om och när en sådan transaktion kan ske givet det oroliga marknadsläget.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00