Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt - 2014-09-08

Nya studier av Copperstonefyndigheterna pekar på en betydligt större mineralisering än väntat för intressebolaget Norrliden Mining och stärker väsentligt Kopparberg Minerals hand av gruvutvecklingsprojekt.

 

Förnyade studier av ”Copperstoneprojektet”, som ägs av intressebolaget Norrliden Mining, indikerar ett betydande ”Exploration Target” på 60-100 miljoner ton med metallinnehåll på 1-1,25 % kopparekvivalenter.  Ett Exploration Target är konceptuellt till sin natur och ska inte förväxlas med en mineraltillgång. Inte desto mindre visar det på möjlighet till en betydligt större mineralisering än vad som tidigare identifierats (det finns i dagsläget drygt 5 miljoner ton indikerade mineraltillgångar i EVA-fyndigheten). Nyheten är långsiktigt väldigt betydelsefull för Norrliden Mining då ett projekt med ett rejält tonnage nu kan skönjas på allvar. I ett scenario där hela Exploration Target ovan kan omvandlas till mineraltillgångar vore Copperstone exempelvis större än Bolidenområdet sett till tonnage, även om en ”äpplen och päron-brasklapp” är på sin plats. Nedan karta över området:


Förbättrar utsikterna på flera plan

Norrliden Mining har undersökningstillstånd för en omfattande areal i området och några viktiga fyndigheter inom Copperstone är Svartliden och EVA. Det finns en osäkerhet vad beträffar EVA-fyndigheten i så måtto att någon bearbetningskoncession ännu inte meddelats. Länsstyrelsen i Norrbotten har satt sig på tvären med hänsyn till rennäringen i området trots att en överenskommelse mellan Norrliden Mining och berörd sameby i Mausjaur nåtts. Tidigare har SGU utsett EVA till riksintresse och EVA ligger även inom skyddszonen för den bearbetningskoncession för Svartliden som Norrliden redan innehar. Det handlar i grunden om en avvägning mellan olika riksintressen och Bergsstaten kommer sannolikt att hänvisa ärendet till regeringen. På kort sikt är visibiliteten i EVA-ärendet alltså något oklar, men en kraftig ökning av mineraltillgångarna skulle sätta frågan i ett delvis annat ljus och på sikt lösa knutar då Copperstone, inklusive EVA, potentiellt utgör ett klart större samhällsekonomiskt intresse än vad man tidigare trott och därmed skulle få större tyngd i en tillståndsprövning.


Vi höjer värdet för Norrliden Mining

 Innehavet i Norrliden Mining (50 %) är bokfört till 10 MSEK. Beskedet igår tyder på stora övervärden. Värderingen av mineraltillgångar globalt ligger visserligen på de lägsta nivåerna sedan 2009 men vår bedömning är att juniora gruvbolag i Kanada och USA värderas till omkring 20 dollar per ton kopparekvivalenter. Det ovan angivna Exploration Target motsvarar i genomsnitt ca 0,9 miljoner ton kopparekvivalenter. Med en rabatt på 50 % skulle en konservativ relativvärdering av Copperstone ligga på 10 USD x 0,9 miljoner ton kopparekv., dvs. 9 MUSD eller motsvarande 63 MSEK. En annan referens är Vilhelmina Mineral (gruvprojekt delägt av Lovisagruvan), som värderades till motsvarande ca 15 USD/ton kopparekv. i den emission som gjordes under 2013 (innan Bergsstatens avslag för Stekenjokk). En kassaflödesvärdering av Copperstone skulle sannolikt rendera ett betydligt högre värde, i synnerhet om dagbrott är möjligt, men vi vill se fler projektparametrar innan vi går in på den övningen.

 

Inklusive Norra Norrliden uppskattar vi ett värde på hela Norrliden Mining till ca 90 MSEK. En värdering av summan av delarna i Kopparberg Mineral får då nedanstående utseende.


Skillnaden jämfört med vår värdering för ca ett år sedan, se http://www.smallcap.se/company/29/comment/344/, är att vi har höjt värdet för Norrliden Mining tydligt, i gengäld är vi osäkra på värderingen av KM Exploration AB efter avslaget för Håkansboda och därför valt att inte räkna med dotterbolaget i nuläget. Det ska påpekas att det föreligger ett behov av finansiering inom kort för Kopparberg Mineral. Exempelvis finns 5,35 miljoner utestående teckningsoptioner vilka fullt tecknade (en option ger rätt till 1,78 aktier till kurs 1 SEK per aktie) skulle ge en utspädning på ca 21 %. Även om vi tar höjd för detta så ser vi ändå en motiverad kurs väsentligt över dagens nivå.

 

Vår värdering ska sättas i perspektivet av dels en pressad aktiekurs, dels att beskedet tydligt stärker utsikterna för Kopparberg Minerals viktigaste ben, vid sidan av Nordic Iron Ore. Ett projekt av Copperstones dignitet, om det går att definiera mineraltillgångar i linje med Exploration Target, borde även vara potentiellt intressant för en större aktör, som t ex Boliden.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00