Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 2 kv. 2014 - 2014-08-23

Intressebolaget Nordic Iron Ore genomför för närvarande en finansieringsrunda efter det senaste halvårets framsteg. En riktad emission genomförs till en premoneyvärdering på knappt 290 MSEK, vilket indikerar att delägaren Kopparberg Mineral är kraftigt undervärderat i dagsläget.  Kopparberg Mineral bekräftar vidare i delårsrapporten att diskussioner förs med Lovisagruvan angående Håkansbodafyndigheten. Fokus i övrigt ligger på kommande resultat från vidare analyser av EVA-fyndigheten och den egna finansieringen.

 

Intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO) har som bekant erhållit miljötillstånd för Blötberget och Håksberg och domen har vunnit laga kraft. För närvarande gör NIO en kapitalisering på upp till 60 MSEK (varav 40 MSEK i en riktad emission till bland annat statliga Inlandsinnovation) för att i första hand göra ytterligare kärnborrningar och slutföra feasabilitystudien för Blötberget. Emissionerna görs till en kurs om 25 SEK per NIO-aktie, vilket ger en premoneyvärdering på knappt 290 MSEK. Det är i linje med den värdering vi tidigare sett som rimlig vid ett erhållet miljötillstånd, se http://www.smallcap.se/company/29/comment/344/. Samtidigt har läget för gruvinvesteringar varit fortsatt osäkert under året och värderingen är därför ett styrketecken. En kurs på 25 SEK värderar Kopparberg Minerals innehav (2,14 miljoner NIO-aktier) till ca 54 MSEK. Det motsvarar 1,47 SEK per Kopparberg-aktie. Med en dagskurs på under 0,50 SEK per aktie och ett börsvärde på 17 MSEK framstår Kopparberg Mineral därför som kraftigt undervärderat på First North idag. Villkoren innebär också att utspädningen från den riktade emissionen blir relativt begränsad.  

 

I kölvattnet av Regeringens avslag av överklagan av Bergsstatens beslut att inte bevilja bearbetningskoncession för Håkansboda bekräftar Kopparberg Mineral att diskussioner förs med Lovisagruvan om projektet. Vad dessa samtal kommer att resultera i är svårt att sia om. Vid sidan av det berörda koncessionsområdet så har Kopparberg Mineral dock andra undersökningstillstånd i området som Lovisagruvan kan vara intresserade av. Inga nedskrivningar har gjorts för Håkansbodaprojektet ännu och sannolikt avvaktar här Kopparberg samtalen med Lovisagruvan och möjligen även vidare rättsprövning i ärendet. Vi bedömer att Håkansboda i princip dock redan ”skrivits av” i aktiemarknadens ögon och kan Kopparberg nå en konstruktiv lösning för egen del vore det ett framsteg. 

 

Vad avser Norrliden Mining inväntar vi slutsatser från de undersökningar med optiska prospekteringsmetoder som bolaget genomförde tidigare i år på EVA-fyndigheten. Det kan bringa ytterligare ljus över ett av sfärens viktigaste projekt. Kopparberg Mineral hade vid halvårsskiftet 2,5 MSEK i kassan samt ett kortfristigt lån till NIO på 1,4 MSEK. Vi förväntar oss att bolaget kommer att adressera finansieringsfrågan inom en snar framtid. En möjlighet som inte ska uteslutas, givet NIO-nyheterna, är teckning via utestående teckningsoptioner (löptid 15 september, lösenpris 1 SEK). Andra möjligheter är försäljning av tillgångar och nyemission.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00