Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

NIO stärker kassan - 2014-06-27

Nordic Iron Ore planerar att genomföra en kombination av riktade emissioner och en företrädesemission för att hämta in totalt omkring 55 MSEK. Statliga Inlandsinnovation liksom NIO:s huvudägare BTAB garanterar 20 MSEK vardera. En påfyllning av kassan var nödvändig för att driva projektet vidare och att den kan genomföras i en fortfarande motig miljö för gruvprojektsfinansiering är så klart positivt för NIO. Vad detta innebär mer exakt för Kopparberg Mineral hänger på emissionsvillkoren som är okända för oss i dagsläget.

 

NIO:s kapitalbehov har aviserats en längre tid och tidpunkten är naturlig med tanke på att Miljödomstolen nyligen beviljat tillstånd att återstarta Blötberget- och Håksbergsgruvorna. Det främsta syftet med emissionen är att genomföra den slutliga lönsamhetsstudien för Blötberget. Det är ännu oklart om Kopparberg Mineral kommer att delta i någon mån men i dagsläget är de finansiella möjligheterna begränsade. Villkoren i NIO:s emission är ännu okända för oss och därmed vet vi heller inte hur transaktionen implicit prissätter Kopparbergs andel eller hur stor utspädning det blir. Det är rimligt att räkna med att emissionskursen påverkas av rådande marknadsförutsättningar med exempelvis ett järnmalmspris som fallit till mellan 90 och 100 USD/ton. Samtidigt innebär miljötillståndet ett väsentligt steg framåt i projektutvecklingen och det långsiktiga värdebyggandet. De senaste kända transaktionerna (innan miljötillståndet) har varit till mellan 8,5 och 10 SEK per NIO-aktie vilket skulle prissätta Kopparberg Minerals innehav (2,13 miljoner aktier) till 18-21 MSEK.  För närvarande är börsvärdet av hela Kopparberg Mineral omkring 16 MSEK.

 

I ett pressmeddelande häromdagen tycks Lovisagruvan signalera ett intresse för Håkansbodamineraliseringen. Som bekant har Kopparberg Mineral fått avslag för sin ansökan om bearbetningskoncession först hos Bergsstaten och sedan av Regeringen med hänvisning till närheten till Lovisagruvan. Avslaget stärker inte direkt förhandlingspositionen men samtidigt har Kopparberg Mineral andra undersökningstillstånd också i närheten av Lovisagruvan som de senare också borde tänkas kunna vara intresserade av. Håkansboda eller för den delen hela dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB tycks inte tillmätas något värde alls av aktiemarknaden, av börskursen att döma. Den pressade kursen och en spridd ägarbild gör att steget till att lägga ett bud på delar av, eller på hela, Kopparberg Mineral inte förefaller särskilt långt, beroende på hur opportunistiskt exempelvis Lovisagruvan (eller någon annan intressent) kan tänkas vara.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00