Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Månadsskifteseffekten är ett fenomen som dokumenterats i flera studier (åtminstone på S&P500) och som innebär att aktier återkommande förefaller ha bättre avkastning under den sista dagen och de fyra första dagarna i månaden jämfört med andra perioder.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Avslag för Håkansbodafyndigheten - 2014-06-16

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagan av Bergsstatens beslut att avstyrka bearbetningskoncession för Håkansbodafyndigheten. Det är givetvis en motgång för bolaget och en besvikelse för oss men vi bedömer samtidigt att ett avslag redan har återspeglats i den låga värderingen under lång tid.

 

Vi har ännu inte sett motiveringen till regeringens beslut, men frågan har gällt om närheten till Lovisagruvan skulle lägga hinder för en bearbetningskoncession vilket Bergsstaten ansåg i sitt tidigare avslag. I våra ögon har det varit svårt att förstå hur lagstiftningen ger stöd åt Bergsstatens ståndpunkt men högre instans har nu gett sin bedömning. Vi vet i dagsläget inte om eller hur Kopparberg Mineral kommer att försöka driva ärendet vidare men vi misstänker att ledningen inte gett upp frågan ännu utan studerar möjligheterna. Sannolikheten att en nedskrivning av Håkansbodaprojektet kommer att behöva göras har dock givetvis ökat. Aktiverade kostnader för Håkansboda, med angränsande undersökningstillstånd, uppgick 31 december 2013 till ca 8 MSEK.  Eget kapital uppgick den 31 mars till 29 MSEK och med en börskurs kring 0,50 öre värderas hela Kopparberg Mineral till 18 MSEK . Då intressebolagen Nordic Iron Ore och Norrliden Mining också är bokförda till ett lågt värde i balansräkningen, tyder det på att aktiemarknaden redan innan beslutet tagit höjd för ett avslag. En nedskrivning ger också ”enbart” påverkan på resultat- och balansräkning medan eventuell effekt på kassan av beslutet rimligen bör bli begränsad.

 

Nyligen fick intressebolaget Nordic Iron Ore tillstånd av miljödomstolen att återstarta gruvorna i Blötberget och Håksberg. Lokala fastighetsägare har haft invändningar men har dragit tillbaka sina överklaganden och allt tyder på att beslutet vinner laga kraft inom kort. Nordic Iron Ores framgångar syns inte alls i Kopparberg Minerals aktiekurs. Nedgången i järnmalmspriset under våren är visserligen ett aber för järnmalmsbolagen och Nordic Iron Ore behöver finansiering på kort och på lång sikt. NIO har dock ett i våra ögon i grunden bra projekt och när dessa frågetecken kan redas ut och om järnmalmspriset kan börja vända uppåt igen kan vi se en snabb förbättring i sentimentet från dagens låga nivåer.


Sammanfattningsvis ser vi den skarpa negativa kursreaktionen på fredagens besked som en överdriven ryggmärgsreflex på besvikelsen över att en potentiell kurskatalysator fallit bort.  I närtid väntar vi resultat från de optiska undersökningar och modelleringar av EVA-fyndigheten som genomförts nyligen och så klart även hur Kopparberg Mineral kommer att agera med anledning av regeringens besked om Håkansboda. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00