Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 1 kv. 2014 - 2014-05-16

Intressebolaget Nordic Iron Ore har gjort stora framsteg i projektutvecklingen under perioden vilket uppväger en del motvind i övrigt. Den låga aktiekursen speglar rådande osäkerhet kring tillståndsprocesser för EVA och Håkansboda och den senaste tidens nedgång i järnmalmspriset. Nyheter rörande NIO:s utveckling och finansiering och resultat från undersökningar av EVA/Copperstone är viktiga kurspåverkande besked som kan förväntas den närmaste tiden.
 

Milstolpe nådd för Nordic Iron Ore
Nordic Iron Ore bjöd på de främsta glädjeämnena under den gångna perioden . Dels ökade mineraltillgångarna i Blötberget med ca 50 %. Dels beviljade Miljödomstolen tillstånd att bedriva gruvverksamhet i Blötberget och Håksberg och därmed passerade NIO en betydande milstolpe för projektet. Domen har föga förvånande överklagats av lokala fastighetsägare, men vi vet ännu inte om Miljööverdomstolen kommer att bevilja prövningsstillstånd i de fallen. Oavsett bedömer vi att utsikterna är goda att domen kommer att vinna laga kraft med hänsyn till de, ur NIO:s synvinkel, stödjande domskäl som angavs i domen.
 

Prisutvecklingen för metaller och mineraler spretar en hel del. Järnmalmen är en av årets förlorare efter ett fall under april och handlas i dagsläget kring årslägstanivåer på drygt 100 USD/ton. Oro för stigande utbud de kommande åren är troligen en faktor bakom nedgången, å andra sidan vet vi att de flesta kinesiska gruvor går med förlust på dessa nivåer och motsvarande prisfall har historiskt lett till produktionsneddragningar vilket i sin tur medfört att priserna återhämtat sig igen. Vi förväntar oss dock en fortsatt volatil utveckling för järnmalm som är den viktigaste mineralen för sfären. 

Ännu trögt i tillståndsprocess för EVA
 Vad gäller tillståndsprocessen för EVA-fyndigheten (Norrliden Mining, 50 % andel) nåddes en ny överenskommelse med samebyn i Mausjaur vars renskötsel bedrivs i närheten.  Trots detta avstyrker Länsstyrelsen fortfarande en bearbetningskoncession med hänsyn till rennäringen. Diskussioner fortsätter med inblandade parter och i dagsläget är det oklart vad nästa steg blir. Länsstyrelsens fortsatta invändningar gör enligt vår bedömning att sannolikheten ökat att ärendet slutligen kommer att behöva avgöras av regeringen, men oavsett detta vore det en stor fördel om Bergsstaten, som ännu inte tagit ställning, skulle tillstyrka Norrliden Minings ansökan.


Den begränsade aktiviteten ”på fältet”, i väntan på besked i tillståndsprocesserna, håller samtidigt tillbaka utgifterna. Kassan uppgick den 31 mars till 6,6 MSEK och burn-raten förefaller ligga på knappt 1 MSEK per månad. Styrelsen begär ett förhållandevis begränsat emissionsbemyndigande på 4,5 miljoner aktier från bolagsstämman. Detta tyder på att bolaget kanske överväger någon annan finansieringskälla.


Pressad värdering inför viktiga besked
Den senaste tidens framgångar för Nordic Iron Ore återspeglas inte i Kopparberg Minerals aktie som endast värderas något över det (i våra ögon låga) bokförda värdet (16 MSEK) på NIO-innehavet (18,6 %). Detta innebär givetvis att även övriga projekt implicit värderas mycket lågt. Nordic Iron Ore väntas genomföra en kapitalanskaffning inom kort för att kunna slutföra lönsamhetsstudien för Blötberget. En sådan transaktion blir en viktig värdemätare för järnmalmsprojektet i ljuset av det nyligen beviljade miljötillståndet. Ett regeringsbeslut avseende Håkansboda är ett annat potentiellt kurspåverkande besked som borde kunna ligga relativt nära i tid. Det är över ett år sedan Kopparberg lämnade in överklagan på Bergsstatens avslag på koncessionsansökan för fyndigheten.  Inom Norrliden Mining har vidare undersökningar och modelleringar gjorts på EVA-fyndigheten, som är det kanske mest intressanta området i intressebolaget och slutsatser väntas under innevarande kvartal.Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00