Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Sommaren 1992 gick George Soros kort GBP. Positionen var värd ca 10 miljarder USD. Traden slutade med att pundet kollapsade, Storbritannien fick lämna EMU och Soros tjänade ca 1 miljard USD.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg - 2014-03-24

Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd till Nordic Iron Ore att anlägga och driva gruvorna i Blötberget och Håksberg och ger s.k. verkställighetsförordnande, enligt dom som meddelades den 20 mars. Under förutsättning att domen vinner laga kraft finns nu det avgörande tillståndet på plats och en mycket viktig milstolpe i utvecklingen av gruvprojektet har passerats.

 

Domen är omfattande men så vitt vi kan bedöma har domstolen till övervägande del bifallit NIO:s yrkanden. Att NIO får verkställighet innebär att arbetet i princip kan påbörjas omedelbart utan att invänta period för överklagande. Det handlar här t ex om att påbörja tömning av gruvorna som är vattenfyllda. Vi förväntar oss visserligen att domen kommer att överklagas då det finns många sakägare i målet som har invändningar, framför allt mindre fastighetsägare. Rättens domskäl och verkställighetsförordnandet talar dock för att domen bör kunna vinna kraft även efter en eventuell prövning i miljööverdomstolen. Att NIO:s verkställighetsförordnande inte omfattar anläggningsarbeten för dammar för sand- och klarningsmagasin betyder sannolikt inte så mycket mer än att bolaget måste invänta att domen vinner laga kraft för att påbörja dessa åtgärder. Det är naturligt då dammar är ett större ingrepp i miljön än arbetet under jord och därmed svårare att återställa om domen mot förmodan skulle ändras i högre instans. Tidsplanen påverkas knappast heller inte då dessa investeringar i vilket fall borde ligga lite längre fram i tiden.

 

Enligt den senaste delårsrapporten planerar NIO att göra en delfinansiering under första halvåret för att slutföra en feasabilitystudie för Blötberget, som i sin tur ska kunna ligga till grund för en större anläggningsinvestering. NIO liksom flertalet svenska gruvutvecklingsprojekt kämpar mot ett svagt sentiment och i det läget handlar det om att utveckla projektet stegvis fram tills finansieringsviljan i sektorn förhoppningsvis förbättras. Nedgången i metallpriserna den senaste tiden bidrar till osäkerheten, men då flertalet basmetaller och mineraler för närvarande prissätts under marginalkostnaden för produktion (dvs. 90:e percentilen på kostnadskurvan för gruvor) tyder det på att utrymmet för ytterligare varaktiga prisfall kan vara begränsat, även om det är svårt att förutsäga kortsiktiga rörelser.

 

Efter pressmeddelandet i fredags stängde Kopparberg Mineralaktien upp 20 % vilket ger ett börsvärde på 26 MSEK. Trots uppgången värderas Kopparberg fortfarande i underkant jämfört med någorlunda jämförbara svenska gruvprospekteringsbolag*) sett till värdering av eget kapital. Vi ska komma ihåg att inget av de listade jämförelseobjekten kan uppvisa något miljötillstånd. Kopparberg Minerals innehav är dessutom bokförda till ett lågt värde, totalt 30,6 MSEK (varav intressebolagen NIO (18,6%) till 15,6 MSEK och Norrliden Mining (50 %) till 10 MSEK och dotterbolagen Argo och Kopparberg Mining Exploration (100 %) 5 MSEK). Det ger stöd åt vår syn att det finns stora övervärden som inte återspeglas vare sig i balansräkningen eller i aktiekursen. Hur stora dessa är visserligen svårt att bedöma säkert då det bland annat hänger på utfallet de pågående tillståndsprocesserna för Håkansboda- och EVA-fyndigheterna och den förväntade kapitalanskaffningen i Nordic Iron Ore inom kort. Enligt vår mening borde dock enbart ägandet i Nordic Iron Ore, som förutom beviljat miljötillstånd har ca 190 miljoner ton i mineraltillgångar efter den nya resursuppskattningen för Blötberget, motivera en värdering en bra bit över dagens börsvärde för hela Kopparberg Mineral.


*) Beowulf, Botnia, Kopy Goldfields, Wiking Mineral


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00

Dela med dig
Fakta Copperstone Resources
NoteringNasdaq OMX First North
Ticker / kodCOPP B
Antal aktier100,9 miljoner
VDPer Storm
StyrelseordförandeChrister Lindqvist
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/