Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 3 kv. 2013 - 2013-11-28

Det tredje kvartalet handlade för Kopparberg Minerals del huvudsakligen om finansiering och under oktober slutfördes med framgång en företrädesemission som inbringade 14,3 MSEK före emissionskostnader. Vad gäller prospekteringsarbete har aktiviteten varit låg, dels i väntan på emissionspengarna men framför allt då man inväntar besked i pågående tillståndsprocesser. Huvudförhandlingar rörande intressebolaget Nordic Iron Ores ansökan om miljötillstånd inleddes i oktober för att sedan ajourneras och enligt kallelse har förhandlingarna senarelagts till den 5 februari (tidigare besked var 19 december). Det faktum att finns många sakägare i ärendet bidrar troligen till att processen drar ut på tiden. Då även besked vad gäller Håkansbodaärendet (där avslag på ansökan om bearbetningskoncession överklagats) har dröjt tyder allt på att även innevarande kvartal kommer att präglas av låg aktivitet. Huruvida vi kommer få ett besked vad gäller Håkansboda innan årsskiftet eller inte hänger på om frågan kommer att hinna tas upp på ett regeringssammanträde innan dess (dessa sammanträden hålls en gång per vecka normalt torsdagar). På kort sikt är dock detta sannolikt den främsta potentiella kursdrivande faktorn innan jul- och nyårshelgen stundar.

 

Nordic Iron Ore meddelade dessutom nyligen att bolaget beviljats ett lån på 10 MSEK från det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation. Detta är ”ett första steg i en villkorad finansiering 2014 för genomförande av den slutliga lönsamhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget”. Vi känner inte närmare till villkoren men det är en positiv signal att bolaget kan resa extern finansiering i ett allmänt tufft klimat för gruvutvecklingsprojekt. NIO kommer att behöva mer kapital under 2014 och i det perspektivet är det viktigt att förhandlingarna i miljödomstolen blir framgångsrika och att den bedömda risken i projektet därmed sjunker.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00