Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Företrädesemission - 2013-09-27

Kopparberg Minerals styrelse har beslutat om en företrädesemission på 11,8 MSEK med möjlighet till övertilldelning på upp till 3 MSEK. Att en nyemission genomförs är i sig inte helt överraskande. Aktien handlas betydligt under lösenpris på utestående teckningsoptioner vilket så klart minskat utsikterna till finansiering den vägen och att bara hoppas på en snabb uppvärdering vore oansvarigt. Möjligheten att sälja tillgångar, och då tänker vi främst på aktier i Nordic Iron Ore, har samtidigt med stor sannolikhet begränsats av att vi fortfarande väntar på viktiga besked från myndigheter i tillståndsprocesser. En extra bolagsstämma i Kopparberg Mineral nyligen tog beslutet att sänka kvotvärdet på aktien vilket i praktiken var en förutsättning för en nyemission i det här läget.

 

En emissionskurs på 60 öre är dock klart lägre än vad vi hade förväntat oss. En premoneyvärdering på 7 MSEK reflekterar dock knappast något rimlig värdering på bolaget utan är givetvis taktik för att säkra ett högt deltagande. Med full teckning ökar antalet aktier från 11,8 miljoner till 31,4 miljoner så utspädningen blir betydande för de aktieägare som avstår från att teckna. Villkoren är troligen delvis en effekt av det vi nämnde tidigare, att tiden och därmed kassan runnit iväg utan att vi ännu fått besked om framför allt NIO:s miljötillstånd, vilket är en avgörande fråga för den långsiktiga värderingen.

 

Den låga emissionskursen bidrar till blandade känslor efter dagens besked . Å ena sidan är värderingen i erbjudandet ordentligt låg vilket talar för hög teckningsgrad. Parallellt med nyemissionen delar också Kopparberg Mineral dessutom ut rätter till aktieägarna att köpa NIO-aktier till kurs 10 SEK (erbjudandet omfattar upp till 9 % av Kopparbergs innehav).  Det ser vi som en i sig mycket attraktiv möjlighet – dock ska vi ha i åtanke att det finns en stor sannolikhet att Miljödomstolen i Nacka meddelar beslut angående NIO:s ansökan om miljötillstånd under eller strax efter teckningstid, vilket ökar risken (men också möjligheten). Vi är optimistiska till möjligheten att NIO får sitt miljöstillstånd men det finns samtidigt många exempel på miljödomar som gått tvärt emot förväntningarna.  Vidare ska beaktas att det ännu inte finns någon tidsplan för notering av NIO-aktien.

 

Å andra sidan är villkoren ett bakslag för gamla trogna aktieägare. Dagens aktiekurs är delvis en följd av att projektportföljen inte utvecklats i den takt bolaget hade tänkt sig. I teorin ska emissionskursen inte spela någon roll men i praktiken naggas förtroendet ytterligare i kanten av kraftigt rabatterade nyemissioner och bidrar till ökad volatilitet och i förlängningen riskerar bolaget få en långvarigt högre riskpremie.  Emissionen är garanterad till 8,5 MSEK vilket kan synas som en trygghet men vi är samtidigt tveksamma till ett dyrt garantiförfarande i synnerhet i en emission som redan är så pass kraftigt rabatterad. Vi har varit kritiska till höga emissionskostnader tidigare i Kopparberg Mineral och hoppas att förhandlingarna utfallit lite bättre denna gång.

 

Smallcap återkommer med uppdatering när emissionshandlingar finns tillgängliga.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00