Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 2 kv. 2013 - 2013-08-15

Kopparberg Mineral-aktien har haft en minst sagt motig sommar på börsen och en viss sur déja vu-känsla från de två föregående somrarna har infunnit sig. Sektorn har ratats generellt på världens börser särskilt vad avser juniora bolag, lägg därtill en fördjupad kris i Nordic Mines som ytterligare förmörkat sentimentet för nordiska gruvutvecklingsprojekt. Dock har flertalet basmetall- och mineralpriser stabiliserats och vänt upp under sommaren efter inledande nedgångar vilket på sistone även lyft många gruvaktier. Mer företagsspecifikt är det framför allt frågetecken avseende tillståndsprocesser och mer långsiktig finansiering som hängt över Kopparberg Mineral och som tyngt värderingen.

 

Vad gäller tillståndsprocesser driver Kopparberg Mineral och dess intressebolag ett flertal ärenden varav några visat sig vara utdragna. Av störst betydelse är Nordic Iron Ores ansökan om miljötillstånd för återstart av Ludvika Gruvor, en process som dock verkar löpa i stort sett enligt plan. Tidpunkt för huvudförhandling torde närma sig även om något datum inte är satt ännu av Miljödomstolen, enligt vad vi kunnat utröna. Givet att hela handläggningen av en ansökan om miljötillstånd normalt tar 12-15 månader är det förmodligen i dagsläget rimligt att räkna med ett utslag i oktober, gissar Smallcap.

 

Mot bakgrund av att miljötillstånd ännu inte meddelats är det kanske föga förvånande att någon ny finansiering i NIO ännu inte ägt rum. Detta har i sin tur sannolikt påverkat möjligheten för Kopparberg Mineral att exempelvis sälja ytterligare NIO-aktier för att resa medel till övriga verksamheten. Vi ser som vi tidigare skrivit om positivt på möjligheterna att miljötillstånd kan beviljas till NIO även om man samtidigt ska ha respekt för att ärendet rör ett stort antal sakägare i Ludvikaområdet vilket försvårar överblickbarheten.

 

Under andra kvartalet stärktes kassan tack vare försäljning av NIO-aktier och uppgick vid periodens slut till 3,4 MSEK. Kopparberg Mineral har även vidare adresserat finansieringsfrågan på kort sikt genom att ta upp ett lån på 3 MSEK från en kapitalförvaltare. Således torde bolaget ha finansiering för en bit in i fjärde kvartalet vilket köper bolaget ytterligare tid. Förhoppningsvis kan vi fram till dess få ett eller flera klargörande besked om koncernens hel- och delägda projekt även om detta till stor del är beroende av myndigheters hantering vilket gör det svårt att sia om exakta tidpunkter. Prospekteringen ligger tills vidare till stora delar på is, även om viss aktivitet pågår i Tvistboprojektet. Innan dagens rapport värderades Kopparberg Mineral till knappt 17 MSEK vilket tyder på att ett tydligt pessimistiskt scenario redan gott och väl har diskonterats i kursen. Det är dock förmodligen säkrast att vara förberedd på en fortsatt volatil kursutveckling fram till att bilden klarnat ytterligare, framför allt för NIO och även vad gäller koncessionsansökan för Håkansboda.

 

Den närmaste tiden bedömer vi att störst fokus kommer att ligga på Nordic Iron Ores miljötillstånd som vi ser som något av en ”gordisk knut” för sfären. Om och när Miljödomstolen beviljar ansökan vore det ett betydande steg framåt i utvecklingen av NIO och torde påverka synen på värdet av projektet klart positivt. Det torde också i sin tur vidare underlätta finansieringsmöjligheterna för såväl NIO som Kopparberg Mineral.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00