Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 1 kv. 2013 - 2013-05-17

Kopparberg Mineral lämnade under gårdagen delårsrapport för första kvartalet och räkenskaperna i sig innehöll inga överraskningar. Nettointäkterna var som väntat begränsade samtidigt som kostnaderna har sjunkit något jämfört med föregående period pga. lägre prospekteringsaktivitet.


Vad gäller utvecklingen i bolagets hel- och delägda projekt har året hittills bjudit på ömsom vin och ömsom vatten. Fortsatt utdragna processer i koncessionsansökningar inte minst avseende fyndigheten i Håkansbodagruvan har varit en missräkning, medan den främsta ljuspunkten utgörs av intressebolaget Nordic Iron Ore där mineraltillgångarna som bekant har ökat kraftigt. Fokus ligger också fortfarande främst på just NIO. Intressebolaget har flaggat för en finansiering under H1 2013, och villkoren i denna kommer naturligtvis påverka dels synen på värdet av projektet i sig, dels förutsättningarna för Kopparberg Mineral att använda en delförsäljning av NIO-innehavet som finansieringskälla för egen räkning. Kassan i Kopparberg Mineral uppgick till 2,6 MSEK vid periodens slut att jämföra med 6,2 MSEK vid årsskiftet och som vi även pekade på i vår analysuppdatering från april kommer någon form av kapitalisering att behöva genomföras inom kort. Huvudspåret är en försäljning av NIO-aktier och nyligen förlängdes löptiden för de utställda köpoptionerna på delar av Kopparberg Minerals innehav i NIO till den 31 maj. En försäljningsprocess skulle självfallet väsentligt underlättas om NIO hinner offentliggöra en finansiering innan dess, och om denna kan ske till en värdering tydligt över lösenpriset 25 SEK per aktie. Om NIO:s finansiering drar ut på tiden eller Kopparberg Mineral av någon annan anledning inte kan genomföra en försäljning av NIO-aktier inom kort kan emellertid en nyemission bli aktuell och gårdagens stämma beviljade styrelsen ett utökat emissionsbemyndigande.


Som vi skrev i vår senaste analys ser vi stora potentiella övervärden i gruppens projekt. För att dessa ska synliggöras för aktiemarknaden bör emellertid frågetecknen enligt ovan börja rätas ut i positiv riktning och vi förväntar oss besked i första hand i finansieringsfrågan inom en nära framtid.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00